Registratie buitenlandse manager versoepeld

In Archief by robert

Limosa is de verplichte registratie van buitenlandse arbeidskrachten die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken. Sinds 1 april 2007 moeten buitenlandse werknemers, stagiairs en zelfstandigen geregistreerd zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als zij tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken. Belangrijk is dat de melding voor de tewerkstelling in België gebeurd. De Belgische overheid wil toezien dat de minimumlonen en andere Belgische arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd. De regeling geldt niet voor detachering voor de installatie van machines en voor gespecialiseerde technici voor dringend onderhoud, sporters en artiesten. Wel voor een Poolse bouwvakker die in opdracht van zijn buitenlandse werkgever een paar dagen werkt op een Belgische werf, voor een Britse advocaat die in België enkele weken aan een belangrijke zaak komt werken of voor een handelsvertegenwoordiger van een Nederlandse firma die in België klanten bezoekt. Ook voor managers van bijvoorbeeld Amerikaanse of Chinese firma’s die voor vergaderingen naar België komen, tenminste als ze langer dan vijf werkdagen in België verblijven. Dit laatste lokte bij multinationals protesten uit. Nu is er een aanpassing gemaakt: voor het bijwonen van wetenschappelijke congressen of vergaderingen zal een vrijstelling gelden van 60 dagen per kalenderjaar tot maximum van 20 dagen per vergadering. De meldingsplicht vanaf vijf dagen per kalendermaand valt dus weg voor managers. De registratieplicht ligt in de eerste plaats bij de buitenlandse werkgever of bij de buitenlandse arbeidskrachten, maar ook bij de Belgische opdrachtgever of klant. Die heeft er alle belang bij te controleren of de melding is gebeurd aan de hand van het verstrekte Ontvangstbewijs Registratie Limosa. Bij inbreuken riskeert ook de Belgische opdrachtgever een geldboete van 250 tot 2.500 euro en een administratieve boete van 125 tot 1.250 euro. Naast registratie moet de buitenlandse (Amerikaanse) werknemer wel beschikken over een arbeidsvergunning of een buitenlandse zelfstandigen moeten nog altijd een beroepskaart hebben.
www.limosa.behits=2= / id=1573=