Het hoogste recht is het hoogste onrecht, Frans Andriessen over de uitspraak Raad van State inzake de zorgverzekering

In Archief by robert

De Raad van State heeft eind april de door de Stichting Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SNGB) aangespannen procedures tegen de toepassing van de nieuwe Zorgverzekeringswet op gepensioneerden in het buitenland niet-ontvankelijk verklaard. Voormalig minister van Financiën Frans Andriessen zet zich als voorzitter van de SNGB belangeloos in voor vele tienduizenden landgenoten. We zochten hem op in Brussel en vroegen …

Meldingspunt buitenlandse werknemers

In Archief by robert

Vanaf 1 april 2007 moeten buitenlandse (en dus ook Nederlandse) ondernemingen, organisaties, werknemers, zelfstandigen en stagiairs die in België werkzaamheden verrichten zich registreren in de Limosa databank: www.limosa.be. Door registratie krijgt men een meldingsbewijs L-1. Hiermee wil de Belgische overheid concurrentie-vervalsing en de toenemende druk op de Belgische solidariteitsmechanismen tegengaan, en dit met inachtneming van de Europese regels betreffende vrij …

Opgaaf Wereldinkomen

In Archief by robert

Onder de Verdragsgerechtigden leeft de vraag (i) op basis waarvan de Belastingdienst bevoegd is deze informatie te vragen en (ii) wat de eventuele consequenties zijn van het niet invullen van de opgaaf.De Belastingdienst Heerlen heeft onlangs aan veel Verdragsgerechtigden een formulier Opgaaf Wereldinkomen 2006 verzonden. Met dat formulier verzoekt de Belastingdienst de Verdragsgerechtigden om zowel het in 2006 genoten Nederlands …

Onderstaande berichten zijn vooral van toepassing op postactieven, die ingezetene van België zijn en die één of meerdere uitkeringen vanuit Nederland ontvangen.

In Archief by robert

Onjuiste jaaropgaven van pensioenfondsenTot op heden (begin mei 2007) ben ik bij geen enkele postactieve cliënt correcte jaaropgaven van uitkerende instanties tegengekomen. Het betreft uitkeringen van ondermeer SVB, UWV inzake WIA en prepensioenen en pensioenfondsen. Op deze jaaropgaven ontbreken vaak de ingehouden inkomensafhankelijke premie zorgverzekering, de inkomensafhankelijke premie AWBZ en de nominale premie Zorgverzekeringswet. Worden er al bedragen vermeld, dan …