Meldingspunt buitenlandse werknemers

In Archief by robert

Vanaf 1 april 2007 moeten buitenlandse (en dus ook Nederlandse) ondernemingen, organisaties, werknemers, zelfstandigen en stagiairs die in België werkzaamheden verrichten zich registreren in de Limosa databank: www.limosa.be. Door registratie krijgt men een meldingsbewijs L-1. Hiermee wil de Belgische overheid concurrentie-vervalsing en de toenemende druk op de Belgische solidariteitsmechanismen tegengaan, en dit met inachtneming van de Europese regels betreffende vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Registratie ontslaat u van het opstellen van Belgische documenten zoals het arbeidsreglement, personeelsregister en controledocumenten voor deeltijdse werknemers. In zoverre zorgt Limosa voor een administratieve vereenvoudiging. Aanmelding moet gebeuren vóór de tewerkstelling in België;

Wie of voor wat moet men zich niet melden bij Limosa?
– Dringende herstellingen of onderhoud door de buitenlandse onderneming (zelfgeleverde
goederen, maximum 5 dagen per maand).
– Installatie of assemblage van goederen geleverd door de buitenlandse onderneming (door gekwalificeerde werknemers of zelfstandigen, maximum 8 dagen).
– Vergaderingen in beperkte kring (bijvoorbeeld zakenlui die samenkomen, maximum 5 dagen)
hits=1= / id=1551=