Minister-president Rutte ontvangt minister-president Bourgeois van Vlaanderen

In Berichten by robert

Minister-president Rutte ontvangt maandag 13 oktober 2014 minister-president Bourgeois van Vlaanderen voor een kennismakingsbezoek. De hechte band en intensieve samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen staan centraal tijdens de werklunch op het Catshuis. De Nederlands-Vlaamse regeringstop van oktober vorig jaar illustreert deze hechte band. Nederland en Vlaanderen werken onder andere samen op terreinen als energie, gemeenschappelijke handelspromotie, cultuur en het intensiveren …

België hervormt, maar met mate

In Berichten by robert

Dat de formatie meer dan vier maanden in beslag nam, is een gevolg van de complexiteit van België. Franstaligen en Vlamingen moeten het eens zien te worden binnen de beperkte mogelijkheden van de verkiezingsuitslag. Daarbij komt nog dat voor het eerst ook de N-VA in de slotfase aan de onderhandelingstafel zat, de Vlaams-nationalistische partij die met Thatcheriaanse en Tea Party-achtige …

Database Belgische vluchtelingen WOI online

In Berichten by robert

Sinds vandaag is er een database online met alle namen van Belgische vluchtelingen die in de Eerste Wereldoorlog naar Zeeland vluchtten. In totaal gaat het over ruim 48.000 namen. De database is één van de vele initiatieven om de Eerste Wereldoorlog, die 100 jaar geleden begon, te gedenken. De archivarissen die de database samenstelden hebben er ruim anderhalf jaar aan …

Amai, blowen in België niet meer gedoogd?

In Berichten by robert

Als het aan de nieuwe regering in België ligt, mag je straks geen grammetje wiet meer op zak hebben. Ook jointjes op straat roken zit er niet meer in volgens het nieuwe regeerakkoord. Nu gedoogt België wietbezit nog, maar de nieuwe regering wil het gedogen afschaffen. Het is voor Belgen altijd al een stuk lastiger geweest om aan wiet te …

Goedkoper tanken? In België krijg je snel de accijns terug

In Berichten by robert

Transporteurs kunnen duizenden euro’s besparen als ze in België de tank vol gooien. Administratiekantoren die aanbieden de accijnsteruggave uit België snel te regelen, schieten als paddenstoelen uit de grond, bevestigt de BOVAG tegenover BNR. Nederlandse transporteurs gingen al steeds meer de grens over om te tanken. De teruggaveregelgeving is er al jaren en ook in meerdere Europese landen, zegt Tom …

Nederland scoort hoog in sociaal recht EU

In Berichten by robert

Nederland scoort hoog in de beoordelingslijst van sociale rechtvaardiging van EU-landen. Na Zweden, Finland en Denemarken staat Nederland op de vierde plaats in de ranglijst, die de Duitse stichting Bertelsmann maandag bij een onderzoek naar sociale onrechtvaardigheid publiceerde. De hoge plaats is vooral te danken aan effectief beleid voor armoedebestrijding, toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, sociale gelijkheid en geen discriminatie. Ook …

België huurt voor 170 miljoen euro per jaar Nederlandse gevangenis

In Berichten by robert

België huurt al jaren cellen in de gevangenis van het Nederlandse Tilburg, en dat kost een smak geld. België moet niet minder dan 170 miljoen euro huur ophoesten, én het heeft beslist de gevangenis te blijven huren tot eind volgend jaar. ‘Niet moeilijk dat we in Nederland voor domme Belgen worden versleten’, klagen vakbonden én Groen en N-VA aan. ‘Voor …

België is middenmoter in sociale zaken

In Berichten by robert

België is een van de gelijkste landen in Europa, maar slaagt er slechts gemiddeld in om armen, werklozen en kinderen kansen te bieden. Dat blijkt uit een studie van de Duitse denktank Bertelsmann Stiftung, waarover De Standaard bericht. De Scandinavische landen slagen er het best in om armen, werklozen, kinderen, migranten en zieken aan boord te houden. Ook Nederland, Tsjechië, …

België wil parkeerboetes NL innen

In Berichten by robert

De gemeente Antwerpen gaat Nederlandse parkeerboetes innen. Sinds begin 2013 slingerden controleurs van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen 14.184 Nederlandse wagens op de bon. De eigenaren van de auto’s kunnen binnenkort een boete op hun deurmat verwachten. De boetes bleven tot nu toe onbetaald omdat er geen verdrag was met Nederland over de uitwisseling van kentekenplaat- en adresgegevens. Dat verdrag …

Het regeerakkoord Michel 1: daar is de doorkijkbelasting weer!

In Archief by robert

Op 7 oktober 2014 zijn de onderhandelaars (CD&V, MR, N-VA en Open VLD) erin geslaagd om een regeerakkoord te sluiten. Voorlopig is enkel de tekst van het regeerakkoord bekend, waarin slechts de krachtlijnen worden omschreven. Wij kunnen u alvast informeren over de krijtlijnen van de maatregelen die relevant zijn voor vermogende particulieren. In de loop van de volgende weken of …

Belasting over de Nederlandse tweede woning bij Nederbelgen

In Archief by robert

Deze zaak gaat over het aangeven van niet in België gelegen onroerend goed in de Belgische aangifte Personenbelasting. In de meeste gevallen is het recht om over de inkomsten uit dit onroerend goed belasting te heffen toegewezen aan het land waar het onroerend goed is gelegen. Echter, het inkomen moet dan nog steeds ook in België worden aangegeven. Omdat het …

Belastingplan 2015

In Archief by robert

Inmiddels is het ook weer Prinsjesdag geweest en zijn de plannen voor 2015 bekend gemaakt. Dit keer lijken er relatief weinig ingrijpende plannen te zijn. Wat echter wel opvalt, is een nieuwe manier van wetgeving invoeren die vorig jaar ook al werd toegepast. Er wordt wetgeving aangenomen die niet direct aan het einde van het jaar van toepassing wordt, maar …

Nederbelg had bezwaar moeten maken

In Archief by robert

Een Nederbelg ontvangt een prepensioen uit Nederland. Dit prepensioen wordt feitelijk in België belast. In Nederland geeft de belastingdienst een vrijstelling. De Nederbelg is het daar niet mee eens en vindt dat de uitkering in Nederland belast hoort te worden. Doordat de uitkering in België wordt belast, betaalt de Nederbelg meer belasting over de uitkering: de belastingdruk in België is …

Lagere boetes bij privégebruik auto van de zaak

In Archief by robert

Op het moment dat een werknemer van zijn werkgever een auto ter beschikking krijgt, dan gaat de bijtelling gelden. De bijtelling houdt in dat een percentage van de cataloguswaarde van de auto wordt belast met loon- en inkomstenbelasting. Deze bijtelling bij het loon kan oplopen tot 25% van de cataloguswaarde van de auto per jaar. Hoe milieuvriendelijker de auto is, …

Spaanse successierechten en schenkingsrechten voor niet-verblijfhouders strijdig met het vrij kapitaalverkeer (EU Hof van Justitie 3 september 2014, C -127/12)

In Archief by robert

Het EU Hof heeft op 3 september 2014 een arrest geveld dat belangrijke gevolgen kan hebben voor nalatenschappen of schenkingen met betrekking tot Spaanse activa. Spaanse successierechten en schenkingsrechten zijn grotendeels geregionaliseerd. Voor niet-verblijfhouders gelden echter steeds de Spaanse (federale) progressieve tarieven die kunnen oplopen tot 34%. Verschillende Spaanse regio’s hebben echter ruime verminderingen of vrijstellingen ingevoerd. Deze gunstige regelingen …

Het verlaagd tarief voor KMO-dividenden schendt het gelijkheidsbeginsel niet (GwH 25 september 2014, GwH 134/2014)

In Archief by robert

De vorige federale regering heeft een nieuw verlaagd tarief ingevoerd voor zogenaamde ‘KMO dividenden’. Tegen deze nieuwe regeling werd een vernietigingsberoep ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. De nieuwe regeling houdt in dat de roerende voorheffing (en personenbelasting), onder bepaalde voorwaarden, wordt verminderd wat de dividenden betreft die KMO-vennootschappen uitkeren met betrekking tot ‘nieuwe’ aandelen op naam. Deze nieuwe aandelen moeten …

Grondwettelijk Hof buigt zich over de fiscale regularisatie – de Belgische inkeerregeling, (GwH 19 september 2014, 130/2014)

In Archief by robert

Op 19 september 2014 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over het vernietigingsberoep tegen de Wet die de laatste wijzigingen aanbracht aan het regime van de fiscale regularisaties. Het betreft de regularisaties die konden worden ingediend bij het Contactpunt Regularisaties tussen 15 juli 2013 en 31 december 2013. Momenteel bestaat het Contactpunt enkel nog voor de afhandeling van de regularisatie-aanvragen …

Belgische belasting over buitenlandse vakantiewoning in strijd met het vrij kapitaalverkeer (EU Hof van Justitie, C-489/13)

In Archief by robert

Op 11 september 2014 heeft het EU Hof zich uitgesproken over de Belgische fiscale behandeling van een niet-verhuurde Franse vakantiewoning. Een Belgisch echtpaar is eigenaar van een niet-verhuurde vakantiewoning in Frankrijk. Het echtpaar had in de Belgische aangifte personenbelasting de Franse “valeur locative” opgenomen (van 780 euro). Volgens de fiscus diende het echtpaar echter een werkelijke huurwaarde van 7000 euro …

Verlaging van het verdeelrecht in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015

In Archief by robert

De nieuwe Vlaamse regering kondigde in het Vlaams regeerakkoord een verlaging aan van het verdeelrecht. Sinds 1 augustus 2012 bedraagt het tarief van het verdeelrecht 2,5% in Vlaanderen, voorheen bedroeg dit 1%. Het verdeelrecht is een registratierecht dat verschuldigd is telkens wanneer een woning in onverdeeldheid wordt toebedeeld aan één van de onverdeelde eigenaars, bijvoorbeeld wanneer bij een echtscheiding één …

Familierechtbank uit de startblokken

In Archief by robert

Nieuwe rechtbanken sinds 1 september 2014 Op 1 september van dit jaar gingen in België de nieuwe familierechtbanken van start. Op allerhande familierechtelijke kwesties heeft dit een invloed. Op sommige vlakken is het volgens advocaat en hoogleraar personen- en familierecht Frederik Swennen een verbetering, vergeleken met de vroegere situatie. “Maar in bepaalde gevallen is voorzichtigheid geboden”, stelt Greenille-advocaat Swennen evenzeer …