België is middenmoter in sociale zaken

In Berichten by robert

België is een van de gelijkste landen in Europa, maar slaagt er slechts gemiddeld in om armen, werklozen en kinderen kansen te bieden. Dat blijkt uit een studie van de Duitse denktank Bertelsmann Stiftung, waarover De Standaard bericht. De Scandinavische landen slagen er het best in om armen, werklozen, kinderen, migranten en zieken aan boord te houden. Ook Nederland, Tsjechië, Oostenrijk en Duitsland behoren tot de toplanden. België toont zich slechts een middenmoter: dat is te wijten aan een zwakke armoedebestrijding, ongelijke onderwijskansen en een stroeve arbeidsmarkt. Zo is de sociaaleconomische achtergrond slechts in zeven andere landen zo bepalend voor de schoolprestaties. Voorts slaagt België er maar slecht in om ouderen aan het werk te houden en ligt onze jeugdwerkloosheid hoog. Meer dan één Belg op de vijf loopt bovendien het risico op armoede of sociale uitsluiting, de helft meer dan bijvoorbeeld in Tsjechië.
Ons land doet het wel uitstekend op gezondheidsvlak. Slechts drie landen in Europa (Zweden, Luxemburg en Nederland) hebben een rechtvaardigere gezondheidszorg.

bron: Belga

hits=680=