Verlaging van het verdeelrecht in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015

In Archief by robert

De nieuwe Vlaamse regering kondigde in het Vlaams regeerakkoord een verlaging aan van het verdeelrecht. Sinds 1 augustus 2012 bedraagt het tarief van het verdeelrecht 2,5% in Vlaanderen, voorheen bedroeg dit 1%. Het verdeelrecht is een registratierecht dat verschuldigd is telkens wanneer een woning in onverdeeldheid wordt toebedeeld aan één van de onverdeelde eigenaars, bijvoorbeeld wanneer bij een echtscheiding één echtgenoot de andere uitkoopt of erfgenamen een goed onderling willen verdelen.
Uit de Septemberverklaring van de Vlaamse regering blijkt dat de verlaging van het verdeelrecht vanaf 1 januari 2015 in werking zal treden. De Septemberverklaring stelt daarover: “Vanaf 1 januari 2015 passen we het verdeelrecht aan, zodat koppels die uit elkaar gaan 1 procent betalen”. Momenteel is het nog onduidelijk welke situaties zullen kunnen genieten van het tarief van 1%. Uit de tekst van het Regeerakkoord en de Septemberverklaring zou men kunnen afleiden dat het tarief van 1% enkel bij echtscheiding zal gelden, wat betekent dat het tarief bij de verdeling van een woning tussen erfgenamen 2,5% blijft. Voorlopig blijft het dus nog even afwachten wat de definitieve teksten daarover zullen bepalen.

hits=103= / id=3703=