Starbucks krijgt geen illegale staatssteun van Nederland

In Archief by robert

Gerecht van de Europese Unie, 24 september 2019 Nederland kan opgelucht ademhalen. Het Gerecht van de Europese Unie heeft geoordeeld dat Nederland geen staatssteun heeft verleend aan Starbucks door de gemaakte belastingafspraken (rulings). De Europese Commissie (EC) wilde dat Nederland aanvullend belasting zou heffen bij Starbucks omdat Nederland Starbucks te gunstig zou hebben behandeld. Het gaat daarbij om de hoogte …

Wetsvoorstel invoering bronbelasting op renten en royalty’s

In Archief by robert

Wetsvoorstel 35 305 Zoals er eerder al was aangekondigd gaat Nederland een bronheffing invoeren op bepaalde rente- en royaltybetalingen naar het buitenland. De regeling is bedoeld als anti-misbruikbepaling en zal slechts in heel specifieke situaties van toepassing zijn. De bedoeling is dat de bronheffing ingevoerd gaat worden per 1 januari 2021. Vanaf dat moment zal Nederland een bronheffing kennen met …

Belgische Circulaire over de omzetting van pensioen in eigen beheer

In Archief, Interesting by robert

Circulaire FOD Financiën 2019/C/109 van 18 oktober 2019 Enkele jaren geleden is in Nederland het besluit genomen om het opbouwen van pensioen in eigen beheer (bijvoorbeeld pensioen bij de eigen vennootschap) af te schaffen. Omdat er nog een aanzienlijk aantal pensioenen in eigen beheer bestonden, moest ook naar de bestaande regelingen worden gekeken. Feitelijk zijn er daarvoor drie basismogelijkheden gecreëerd …