Wetsvoorstel invoering bronbelasting op renten en royalty’s

In Archief by robert

Wetsvoorstel 35 305

Zoals er eerder al was aangekondigd gaat Nederland een bronheffing invoeren op bepaalde rente- en royaltybetalingen naar het buitenland. De regeling is bedoeld als anti-misbruikbepaling en zal slechts in heel specifieke situaties van toepassing zijn.

De bedoeling is dat de bronheffing ingevoerd gaat worden per 1 januari 2021. Vanaf dat moment zal Nederland een bronheffing kennen met een tarief dat gelijk is aan het hoogste tarief voor de vennootschapsbelasting (op dit moment nog 25%, maar zal (naar verwachting) de komende jaren nog dalen).

De bronheffing wordt alleen maar toegepast bij betalingen binnen een concern vanuit Nederland naar een laagbelastend land of in geval van misbruik. Van een concern is sprake als het ene lichaam beslissende invloed heeft in het andere lichaam. Meestal komt dat neer op meer dan 50% van de stemrechten.

Een land is laagbelastend op het moment dat het algemene (statutaire) tarief van de winstbelasting minder bedraagt dan 9% of als het land is aangemeld op de EU-zwarte lijst. Dit betekent dat, vanuit Nederland bezien, een land het ene jaar wel als laagbelastend kan worden gezien en het andere jaar niet meer.

Verder kan Nederland op grond van het wetsvoorstel rekening houden met de omstandigheid bij wie de rente of royalty uiteindelijk terecht komt. Met andere woorden, als de rente of royalty wordt uitgekeerd aan een (hoogbelaste) tussenschakel die dit inkomen doorbetaald aan een laagbelaste entiteit, dan kan Nederland alsnog de bronbelasting toepassen.