Afwaardering van box 1-vordering na emigratie niet aftrekbaar?

In Archief by robert

Conclusie A-G, 26 april 2018 De Advocaat-Generaal bij de Nederlandse Hoge Raad heeft een conclusie geschreven over de (on)mogelijkheid om verliezen op een vordering op de eigen vennootschap in Nederland af te trekken van het inkomen. Het gaat (vereenvoudigd) om de situatie van een directeur groot-aandeelhouder (DGA) die alle aandelen houdt in een in Nederland gevestigde vennootschap (BV). De DGA …

Aan inwoner van België betaalde liquidatie-uitkering in Nederland belast

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 19 april 2018 Een inwoner van België ontvangt vanuit zijn in Nederland gevestigde BV een uitkering bij de liquidatie van de vennootschap. Omdat de uitkering uit Nederland afkomstig is, wil Nederland hierover belasting heffen in box 2. Op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en België mag Nederland hierover ook heffen, maar wordt de heffing wel beperkt tot …

Prinsjesdag en de Belastingplannen voor 2019 en volgende

In Archief by robert

De traditioneel op Prinsjesdag aangekondigde Nederlandse belastingplannen kennen relatief weinig verrassingen. De meeste voorstellen waren al genoemd in het regeerakkoord en worden nu zo snel mogelijk gepresenteerd. Dit om te voorkomen dat de plannen niet meer uitgevoerd zouden kunnen worden als na de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar de coalitie daar haar huidige meerderheid kwijt zou raken. We noemen enkele van …

GDPR krijgt een invulling in de Belgische wetgeving

In Archief by robert

Op 5 september 2018 werd de ‘wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze kaderwet vormt de tenuitvoerlegging van de GDPR (de ‘General Data Protection Regulation’) in Belgische wetgeving. De wet bevestigt hoofdzakelijk de geldende regels van de GDPR en vult een aantal openstaande …

Administratieve en boekhoudkundige aandachtspunten voor de maatschap

In Archief by robert

Recentelijk werd de definitie van onderneming uitgebreid tot “iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid”. Bijgevolg wordt voortaan ook de maatschap als onderneming gekwalificeerd en dit brengt een aantal belangrijke nieuwe administratieve verplichtingen met zich mee. Wij bespreken hierna de belangrijkste gevolgen. Kruispuntbank voor ondernemingen De burgerlijke maatschap wordt vanaf nu verplicht om zich te laten registeren in de Kruispuntbank voor ondernemingen(KBO). …

De nieuwe beperkingen aan de aftrek voor risicokapitaal: werd het vroegere paradepaardje de facto gedegradeerd?

In Archief by robert

De hervorming van de aftrek voor risicokapitaal was bij het inmiddels veel besproken “Zomerakkoord” één van de (compenserende) maatregelen voor de tariefverlaging in de vennootschapsbelasting. De aftrek voor risicokapitaal werd uiteindelijk wel behouden, maar de berekeningsbasis werd aanzienlijk ingeperkt. Het Zomerakkoord 2017: de wet van 25 december 2017 De aftrek voor risicokapitaal werd gewijzigd in het kader van het Zomerakkoord. …