Belgische maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing

In Archief by robert

Op aangeven van minister Johan Van Overtveldt, bevoegd voor de bestrijding van fiscale fraude, heeft de ministerraad recent een voorontwerp van wet goedgekeurd om maatregelen te nemen tegen de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking aangaande roerende voorheffing. Met dit voorontwerp wordt getracht om oneigenlijke vrijstellingen van roerende voorheffing te bestrijden en de opeisbaarheid van roerende voorheffing bij een onterechte vrijstelling …

Komen interesten van (sommige) Nederlandse spaardeposito’s in aanmerking voor het Belgisch fiscaal gunstregime?

In Archief by robert

Als Belgisch Rijksinwoner genoot u tot inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) van een fiscale vrijstelling op de eerste schijf van 1.880 euro aan renten ontvangen op een spaardeposito.. Deze vrijstelling werd vanaf aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) bijna gehalveerd tot 960 euro. Boven deze grens betaalt u slechts 15% (i.p.v. het standaardtarief van 30%) roerende voorheffing. Dit fiscale gunstregime stond reeds eerder …

Hoge Raad doet uitspraak in fiscale eenheidszaak

In Archief by robert

Hoge Raad, 19 oktober 2018 Het Europese Hof van Justitie heeft in februari 2018 geoordeeld dat de Nederlandse fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting op onderdelen niet in overeenstemming is met Europees recht. Bij de toepassing van de Nederlandse fiscale eenheid wordt een groep vennootschappen onder voorwaarden gezien als één belastbare entiteit. Belangrijke voordelen van het vormen van een fiscale eenheid …

Huisarts mag vragen inspecteur beantwoorden

In Archief by robert

Gerechtshof Amsterdam, 5 juni 2018 De belastingplichtige in deze zaak deed een beroep op aftrek van zorgkosten in zijn aangifte inkomstenbelasting 2017. Het ging hierbij om dieetkosten die door de belastingplichtige werden onderbouwd met een oude dieetverklaring uit 2002. De inspecteur twijfelde aan de juistheid van deze aftrekpost. Daarop besloot de inspecteur om een vraag hierover te stellen aan de …

Stevige wijzigingen in de Nederlandse Belastingplannen voor 2019 en volgende

In Archief by robert

Het voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting heeft het niet gehaald. Nu de afschaffing niet doorgaat komt er budget vrij voor andere maatregelen. De meeste nieuwe maatregelen hebben als doelstelling om het bedrijfsleven te ondersteunen, net als wat ook de bedoeling was van de afschaffing van de dividendbelasting. Op dit moment zien de belangrijkste aanpassingen er als volgt uit (met …