Vrijstelling successierechten gezinswoning

In Archief by robert

Per 1 januari 2007 is er in Vlaanderen een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning ingevoerd. In het vorige nummer van het NederBelgischMagazine heeft de heer mr. E. Kwakernaak hierover een artikel geschreven. In aansluiting hierop zullen wij in het onderliggende artikel ingaan op de voorwaarden voor en de voordelen van de toepassing van de vrijstelling van successierechten op de …

Strafrechtelijke procedure dat draait om het begrip woonplaats. Hiddink Nederbelg of niet?

In Archief by robert

Op 30 januari 2007 is de opzienbarende rechtzaak begonnen tegen Guus Hiddink. Guus Hiddink wordt door het openbaar ministerie verweten bewust een foute aangifte te hebben ingediend waardoor de Nederlandse fiscus voor € 1.586.000 zou zijn benadeeld.. Hiddink zegt in 2002 en 2003 in België te hebben gewoond terwijl, de fiscus en openbaar ministerie vinden dat hij in Nederland heeft …

Nieuwe Pensioenwet in Nederland. Pensioen in Internationaal verband

In Archief by robert

Per 1 januari 2007 veranderde de Nederlandse pensioenwetgeving. Deze verandering is van invloed op bestaande of toekomstige pensioenregeling van mensen die in België wonen en in Nederland werken. De in Nederland nieuw ingevoerde Pensioenwet heeft een verandering met zich meegebracht waardoor er ongemerkt, wanneer er niets zou worden ondernomen, een gunstige pensioen optie zou kunnen komen te vervallen. Verstrekkende gevolgenOp …

Wonen in België en werken in Nederland

In Archief by robert

Buitengewone lasten Sinds 2006 is er de basisverzekering, waarin de meeste ziektekosten gedekt zijn. Aanvullende verzekeringen op vrijwillige basis dekken de minder voorkomende klachten, behandelingen en kosten, bijvoorbeeld brillen, contactlenzen, tandartskosten. Via de belastingaanslag betaalt de Nederlandse overheid mee. Wanneer u kosten krijgt, die onder de “overige buitengewone lasten” vallen, levert dit een besparing op van circa 40% en voor …

Dreigbrieven van het Vlaams Zorgfonds

In Archief by robert

Het Vlaams Zorgfonds heeft recentelijk een reeks dreigbrieven uitgevaardigd aan nagenoeg alle NederBelgen en Belgische Grensarbeiders, als zouden zij verzuimd hebben vanaf 2001 de verschuldigde premies te betalen. Het is een soort beperkte AWBZ-verzekering en de premies bedragen € 25 per jaar. Deze premies hoeft u niet te betalen, wanneer u in Nederland werkzaam was en verzekerd via het ziekenfonds …

Gepensioneerden ontvangen vaak te weinig AOW

In Archief by robert

De SVB (Sociale Verzekerings Bank) keert uw pensioen uit en houdt ziekenfondspremie, zorgpremie en loonheffing in. In deze loonheffing zit voor 2006 uitsluitend AWBZ-premie. U heeft ook recht op het AWBZ-deel van de algemene heffingskorting. Bij navraag blijkt uit een schriftelijk antwoord: “Het SVB houdt in opdracht van het CVZ (College Voor Zorgverzekeraars) geen rekening met het AWBZ-deel van de …

Jaaropgave 2006

In Archief by robert

Iedereen die inkomsten uit arbeid of uitkering in Nederland geniet, ontvangt in januari 2007 van elke werkgever of uitkerende instantie een jaaropgave. In Nederland is er, in tegenstelling tot België, een grote vrijheid van boekhoudkundige regels. Zo hoeft de reiskostenvergoeding – in Nederland voor de werkgever aftrekbaar en voor de werknemer onbelast – niet op de jaaropgave te staan.In tegenstelling …

Sinds 2006 is er de basisverzekering, waarin de meeste ziektekosten gedekt zijn.

In Archief by robert

Aanvullende verzekeringen op vrijwillige basis dekken de minder voorkomende klachten, behandelingen en kosten, zoals lenzen en brillen.Via de belastingaanslag betaalt de overheid mee. Wanneer u kosten krijgt, die onder de “overige buitengewone lasten” vallen, levert dit een besparing op van circa 40% en voor de hogere inkomens 50%.Vallen de kosten onder de “specifieke uitgaven”, dan is de belastingbesparing zelfs hoger. …