Jaaropgave 2006

In Archief by robert

Iedereen die inkomsten uit arbeid of uitkering in Nederland geniet, ontvangt in januari 2007 van elke werkgever of uitkerende instantie een jaaropgave. In Nederland is er, in tegenstelling tot België, een grote vrijheid van boekhoudkundige regels. Zo hoeft de reiskostenvergoeding – in Nederland voor de werkgever aftrekbaar en voor de werknemer onbelast – niet op de jaaropgave te staan.
In tegenstelling tot Nederland, wordt in België de reiskostenvergoeding wél tot het inkomen gerekend, weliswaar met een vrijstelling van € 160,00 maar over het meerdere betaalt u dus Gemeentebelasting. Omdat reiskostenvergoedingen op de top van uw inkomen tegen 45% à 50% aangerekend worden en vervolgens gemiddeld tegen 8% gemeentebelasting belast, komt u dit ongeveer op 4% netto te staan. Bovendien eist de Belgische belastingdienst het meezenden van kopieën van alle relevante documenten.
Er is dus een verschil in te betalen belasting en administratief werk, of uw werkgever de reiskostenvergoeding wél of niet vermeld op de jaaropgave.
hits=2= / id=1536=