Maak bezwaar tegen exitheffing

In Archief by robert

Vennootschappen die op dit moment te maken hebben met exitheffingen doen er verstandig aan bezwaar te maken in afwachting van de uitkomst van een procedure die de Europese Commissie tegen Nederland heeft aangespannen wegens deze heffing. Dat adviseert Berk Accountants en Belastingadvsieurs.Wanneer een vennootschap haar woonplaats wijzigt, haar vaste inrichting verplaatst of activa overbrengt naar een andere lidstaat heeft Nederland …

Regeling voor exitheffing bij verplaatsing onderneming (National Grid Indus BV) (Besluit staatssecretaris 14 december 2011)

In Archief by robert

Op 29 november 2011 heeft het Europese Hof van Justitie bepaalt dat exitheffingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting in beginsel zijn toegestaan, maar dat er een regeling moet komen waarbij de belastingplichtige uitstel van betaling mag hebben.Een groot probleem bij exitheffingen is dat er belasting wordt geheven over winsten, bijvoorbeeld meerwaarden in bezittingen, die op het emigratiemoment nog niet zijn …

Wijziging protocol belastingverdrag Nederland-België geratificeerd.(Brief Minister voor Buitenlandse Zaken)

In Archief by robert

Per 16 oktober 2011 heeft Nederland een wijziging in het belastingverdrag met België geratificeerd. Hiermee is aanvaard de wijziging in het belastingverdrag die het nu mogelijk maakt om bankinformatie (en dus niet alleen spaarrente-informatie) onderling uit te gaan wisselen. In de zogenoemde “jacht op zwartspaarders” gaan de ontwikkelingen snel. België heeft haar bankgeheim bijna helemaal laten vallen en gaat over …

Geen heffingsvrij vermogen bij wonen in België of Duitsland. (Hoge Raad, 9 december 2011)

In Archief by robert

In twee uitspraken heeft de Hoge Raad bevestigd dat belastingplichtigen die in België of in Duitsland wonen niet per definitie recht hebben op het heffingsvrije vermogen in box 3. Deze vraag kan bijvoorbeeld spelen als zo’n buitenlands belastingplichtige Nederlandse onroerende zaken heeft. Het gevolg van deze uitspraak van de Hoge Raad is dat om in aanmerking te komen voor het …

Geen beroep bij de rechter mogelijk tegen afwijzing verzoek vrijstelling pensioeninhoudingen. (Hof ’s-Hertogenbosch 26 augustus 2011)

In Archief by robert

De belastingheffing over pensioen is in grensoverschrijdende situaties in de meeste gevallen aan de woonstaat toegewezen. Hierop bestaan overigens belangrijke uitzonderingen. Indien een inwoner van België een Nederlands pensioen ontvangt, dan is dat pensioen vaak belast in België. De Nederlandse pensioenmaatschappij is desalniettemin verplicht loonbelasting en premies in te houden. Dit kan vaak onnodig zijn als de heffing aan België …

Vragen van de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie van 23 december 2011.Geen 8,3% dividendbelasting meer in relatie tot de (voormalige) Nederlandse Antillen?

In Archief by robert

Nog niet zo lang geleden heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat, binnen deelnemingsverhoudingen, Nederland 8,3% dividendbelasting mag heffen op dividenduitkeringen vanuit een Nederlandse vennootschap aan een Antilliaanse vennootschap. Op die uitspraak komt de Hoge Raad door ontwikkelingen in het Europees recht terug.De Hoge Raad vraagt nu aan het Europese Hof van Justitie of het inderdaad zo is dat Nederland 8,3% …

AOW toch onbelast in België?(Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, 13 januari 2012)

In Archief by robert

Al enige tijd speelt in de Belgische rechtspraak de vraag of Nederlandse AOW-uitkeringen in België belastbaar zijn. AOW is in Nederland een volksverzekering. De premies voor de AOW worden betaald door de werkenden. In de basis kan een recht op AOW ontstaan voor (1) werkenden in Nederland of (2) niet-actieve personen die in Nederland wonen. Een belangrijk verschil tussen deze …