Maak bezwaar tegen exitheffing

In Archief by robert

Vennootschappen die op dit moment te maken hebben met exitheffingen doen er verstandig aan bezwaar te maken in afwachting van de uitkomst van een procedure die de Europese Commissie tegen Nederland heeft aangespannen wegens deze heffing. Dat adviseert Berk Accountants en Belastingadvsieurs.
Wanneer een vennootschap haar woonplaats wijzigt, haar vaste inrichting verplaatst of activa overbrengt naar een andere lidstaat heeft Nederland de mogelijkheid een exitheffing op te leggen. De vennootschap wordt belast over haar ongerealiseerde vermogenswinsten. In binnenlandse situaties heeft de Belastingdienst niet de mogelijkheid om een dergelijke heffing op te leggen.
Wanneer een bv haar activiteiten verplaatst bijvoorbeeld van Breda naar Brussel moet zij afrekenen over haar stille reserves. Wanneer dezelfde bv haar activiteiten zou verplaatsen van Breda naar Amsterdam hoeft zij niet af te rekenen over haar stille reserves.
­
De Europese Commissie is van mening dat deze exitheffingen in strijd zijn met het Gemeenschaprecht en dan met name met de vrijheid van vestiging. De Europese Commissie heeft Nederland daarom in maart 2010 verzocht deze bepalingen aan te passen. Nederland heeft aan dit verzoek geen gehoor gegeven. De Europese Commissie heeft daarop onlangs besloten de zaak voor het Hof van Justitie te brengen. Afhankelijk van de uitkomst van deze procedure zal blijken of de Nederlandse exitheffingen in stand kunnen blijven óf dat deze gewijzigd moeten worden. (bron: accountancynieuws)
hits=2= / id=1968=