Hypotheekrenteaftrek zonder inhaal- en sanctieregeling

In Archief by robert

Nieuwsbericht 23 februari 2012
De Nederlandse Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat buitenlands belastingplichtigen die 90% of meer van hun (gezins-) inkomen verdienen in Nederland, voortaan aftrekposten als de hypotheekrente zonder verdere consequenties op hun inkomen in mindering mogen brengen. Voor inwoners van België die inkomsten uit Nederland hebben, is deze maatregel van groot belang!

Tot nu toe moesten zij kiezen voor fictief binnenlandse belastingplicht om onder meer de Nederlandse hypotheekrenteaftrek te krijgen. Hieraan zijn nadelen verbonden zoals de sanctie- en inhaalregeling. Uit het nieuwsbericht volgt dat zij, als zij 90% van hun gezinsinkomen in Nederland verdienen, voortaan onder dezelfde voorwaarden als inwoners van Nederland deze aftrekposten genieten: voor hen komt de inhaal- en sanctieregeling te vervallen. Wel moeten zij naar verwachting nog formeel blijven kiezen voor fictief binnenlandse belastingplicht.
De exacte inhoud van de maatregel wordt binnenkort bekend gemaakt. Dan zal ook duidelijk worden hoe exact met het verleden wordt omgegaan en of daaruit nog belastingteruggaven kunnen volgen: houdt u de nieuwsrubrieken in de gaten!

hits=1= / id=1859=