Verzoek CVZ tot intrekking ingediende bezwaarschriften

In Archief by robert

Naar aanleiding van het vonnis van de CRvB van 13 december 2011 heeft CVZ besloten diegenen die over de loop van de afgelopen procesjaren bezwaarschriften hebben ingediend,te benaderen met het verzoek deze formeel te willen intrekken. Er is zelfs al een dergelijk verzoek opgedoken met als dagtekening 15 december; nauwelijks  1 ½ dag na het vonnis!
In het licht van plannen die binnen de stichting op dit moment worden onderzocht om alsnog actie te ondernemen tegen het  onacceptabele vonnis van de Centrale Raad van Beroep, acht het bestuur het niet in belang van genoemd initiatief om gevolg te geven aan dit  verzoek. Wij suggereren u dan ook niets te ondernemen welke optie CVZ inderdaad ook in de brief als zodanig wordt vermeld.  In dat geval dient u aan te geven of u van de gelegenheid gebruik wilt maken gehoord te worden. Ook als u dat niet wenst, hetgeen wij waarschijnlijk achten, dan is die mededeling eigenlijk ook niet vereist omdat CVZ sowieso een beslissing gaat nemen op uw bezwaarschriften.
Op korte termijn hopen wij u te kunnen berichten over welke mogelijke actie de stichting/vereniging denkt over te gaan.
hits=20= / id=2038=