Schenkingen voor buitenlandse notaris vanaf 1 december 2020 belastbaar

In Archief by robert

Recent werd bij het Belgische parlement een wetsvoorstel ingediend om schenkingen van roerende goederen voor een buitenlandse notaris verplicht registreerbaar te maken. Daarmee komt een einde aan een praktijk die 200 jaar werd toegelaten. De registratie bij de fiscale administratie heeft immers als gevolg dat er schenkbelasting verschuldigd is, waardoor het belastingvrij schenken voor buitenlandse notaris binnenkort verleden tijd is. …

Verhuizen naar België beter dan verhuizen naar de VAE?

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 maart 2020 Een man is bestuurder van een vennootschap en houdt ook alle (certificaten van) aandelen in die vennootschap. De man neemt zeer aanzienlijke bedragen aan gelden op uit de vennootschap als lening en in rekening-courant. Vervolgens verhuist de mand in 2013 naar België. Het jaar daarop, in 2014, verhuist hij naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). …

DGA niet woonachtig in Zwitserland

In Archief by robert

Rechtbank Gelderland, 10 maart 2020 Bij het innemen van een standpunt over de (fiscale) woonplaats blijven de feiten heel belangrijk. De inschrijving in het bevolkingsregister is een aanwijzing van de woonplaats, maar is zeker niet bepalend. In deze zaak nam een directeur groot-aandeelhouder (DGA) het standpunt in dat hij was verhuisd naar Zwitserland. Uit de feiten blijkt echter dat hij …

Nederland wel heffingsrecht over laag belast pensioen

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2019 In een andere zaak bij dezelfde Rechtbank loopt het anders af. Hier wordt er in België een pensioen in eigen beheer ontvangen vanuit Nederland. De belastingplichtige geeft dit pensioeninkomen in Nederland aan en vraagt en krijgt een vrijstelling. De Nederlandse belastingdienst komt er vervolgens achter dat dit pensioen in België wordt aangegeven als forfaitair belast …

Nederland kan niet heffen over laag belast pensioen

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 maart 2020 Onder het belastingverdrag met België mag België normaal gesproken heffen bij inwoners die pensioenen ontvangen uit Nederland. Op het moment dat een pensioen in Nederland fiscaal gefaciliteerd is opgebouwd, het pensioen in België laag of niet wordt belast en het totaal van dergelijke pensioen op jaarbasis meer bedraagt dan € 25.000, dan mag Nederland ook …

Is 89,8% voldoende voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht?

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 december 2019 De kwalificerende buitenlandse belastingplicht is natuurlijk vooral bekend van de mogelijkheid van hypotheekrenteaftrek voor niet-inwoners van Nederland als onder meer 90% of meer van het inkomen in Nederland wordt belast. Daarnaast zijn er voor hen ook een aantal andere aftrekposten mogelijk, waaronder de aftrek van betaalde partneralimentatie. In dit geval woonde de man in Spanje …

Kruisje Trust niet zetten kan een verkeerde aangifte betekenen

In Archief by robert

Hof Den Haag, 1 april 2020 In de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting is een vraag opgenomen of er sprake is van betrokkenheid bij een Trust of een ander doelvermogen. Als dat zo is dan moet een kruisje in de aangifte worden gezet.In deze zaak was de belanghebbende betrokken bij een Panamese Foundation. Die kwalificeert als een doelvermogen en daarom had de …

Arbeidsongeschiktheidspensioen onder Belastingverdrag

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 maart 2020 Een inwoner van Frankrijk ontvangt AOW en twee uitkeringen van het ABP: een arbeidsongeschiktheidspensioen en een nabestaandenpensioen. De vraag is welk land over het ABP-pensioen mag heffen: Nederland of Frankrijk. Vaak zijn uitkeringen van het ABP ambtenarenpensioenen. Voor dergelijke pensioenen geldt niet de hoofdregel (belast in het woonland) uit het Verdrag met Frankrijk, maar een …