Eerste reacties op de wettekst Kaaimantaks

In Berichten by robert

De kaaimantaks is een vermogenswinstbelasting waarbij ingezetenen van België die hun vermogen verstoppen in offshoreconstructies in het buitenland en weinig of niet belast worden, alsnog een heffing moeten betalen. De eerste reacties op de definitieve wettekst zijn: “Zoals verwacht. Ruim omschreven wettekst om zoveel mogelijk er onder te laten vallen. Een lange lijst van buitenlandse structuren buiten de EU moet …

Gent kleurt Oranje

In Berichten by robert

Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht, met andere woorden dat Noord (de voormalige republiek der Verenigde Provinciën) en Zuid (de Oostenrijkse Nederlanden of zowat het huidige België) één land vormden met Willem I van Oranje-Nassau als koning. Deze eenheid zou duren tot het ontstaan van België in 1830. Hoewel die periode …

Tot 700 euro minder pensioen in België dan in buurlanden

In Berichten by robert

Ons wettelijk ­pensioen ligt tot 700 euro lager dan dat in onze buurlanden. ­Vooral de ­Nederlanders en de Fransen boeren beter. “En dat heeft niets met ­langere loopbanen te maken”, stelt ­docent pensioenrecht Kim De ­Witte (KU Leuven) in Het Laatste Nieuws. Een werknemer die exact even lang ­gewerkt heeft en exact evenveel verdiend heeft, krijgt in ons land het …

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond viert heropening

In Berichten by robert

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond heeft afgelopen vrijdag haar gebouw heropend. Dit werd samen met de ministers van Cultuur van de Lage Landen, Sven Gatz en Jet Bussemaker gevierd. De eerste aanleiding is de fysieke heropfrissing van een deel van het pand waardoor het geheel transparanter oogt. Tweede aanleiding is de nieuwe koers die de Brakke Grond sinds 2014 vaart. …

Samenwerking Nederland en België voor goedkopere medicijnen

In Berichten by robert

Minister Edith Schippers (VWS) en haar Belgische collega Maggie De Block gaan samenwerken rond de onderhandelingen met farmaceutische bedrijven over de prijzen van dure geneesmiddelen. Doel is om in het belang van de patiënt de prijzen van geneesmiddelen omlaag te krijgen. Beide bewindslieden hebben dit vandaag afgesproken tijdens een Europese Raad van ministers van Volksgezondheid in Riga. Dure geneesmiddelen kennen …

Komt er een nieuwe België-Nederland?

In Berichten by robert

Herinnert u zich de 4-2-overwinning van de Rode Duivels nog tegen Nederland in de zomer van 2012? Dat scenario kan in de toekomst mogelijk nog eens herhaald worden. Volgens Het Nieuwsblad wordt er gewerkt aan een nieuwe België-Nederland. De Koninklijke Belgische Voetbalbond probeert een duel tegen de Nederlanders in te plannen en de kans is groot dat deze partij zal …

Koning en koningin in Zeeuws-Vlaanderen!

In Berichten by robert

Koning Willem Alexander en koningin Maxima brengen op 19 mei een streekbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen: Tijdens het streekbezoek worden achtereenvolgens de drie Zeeuws Vlaamse gemeenten bezocht, waarbij telkens één onderwerp centraal staat. In Hulst: grensoverschrijdend wonen, in Terneuzen: grensoverschrijdend werken en in Sluis: grensoverschrijdend recreëren. Het koninklijk paar zal per gemeente worden ontvangen op een locatie die aansluit bij het onderwerp en …

Accijnsopbrengsten tabak blijven tegenvallen, België profiteert

In Berichten by robert

De accijnsopbrengsten op tabakswaren blijven tegenvallen. Van het door het kabinet verwachte herstel is nog lang geen sprake. In 2014 waren de accijnsopbrengsten ongeveer gelijk aan die van 2013. De accijnsopbrengsten waren daarmee nog steeds ruim € 100 miljoen lager dan in 2012, het jaar waarin het toenmalige kabinet besloot tot een draconische accijnsverhoging van € 370 miljoen. Dat blijkt …

Nederland en Vlaanderen samen op economische missie in Afrika

In Berichten by robert

Vlaanderen en Nederland organiseren van 31 mei tot en met 5 juni een economische missie naar Ghana en Senegal. Flanders Investment and Trade (FIT), het investerings- en exportagentschap van de Vlaamse overheid, zal daarvoor samenwerken met zijn Nederlandse tegenhanger. Later dit jaar volgt nog een gezamenlijk handelsmissie waar ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal aan deelnemen. Eind mei, begin juni …

Mag de politie je mobiel doorzoeken?

In Berichten by robert

In België mag de politie zonder toestemming van de rechter een inbeslaggenomen mobiel van een verdachte doorzoeken. En in Nederland? In België mag de politie eigenhandig een mobiele telefoon doorzoeken als deze rechtmatig in beslag is genomen. Daarvoor is geen aparte toestemming nodig van de rechter, oordeelde het Hof van Cassatie onlangs. Van een ‘netwerkzoeking’ of iets dergelijks is geen …

51 miljoen euro grensregio projecten

In Berichten by robert

Naar aanleiding van de eerste projectenoproep van het Europese Interreg-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland heeft het Comité van Toezicht van de Grensregio 21 projectaanmeldingen gepreselecteerd voor een bedrag van 51 miljoen euro aan Europese middelen. Alle projecten bestaan uit een Vlaams-Nederlands partnerschap. De projectaanmeldingen moesten bovendien passen binnen één van de vier volgende thema’s: innovatie, duurzame energie, milieu en efficiënte omgang met …

CBS: 80 duizend werknemers uit België en Duitsland

In Berichten by robert

Zo’n 80 duizend werknemers komen uit België en Duitsland naar ons land om te werken. Ze gaan vooral naar Maastricht, Enschede, Venlo, Sittard-Geleen en Eindhoven. Dit maakt het CBS vandaag bekend. Duitsland Ruim 40 duizend werknemers werken in Nederland maar wonen in Duitsland. De meesten werken in gemeenten vlak over de grens. Het betreft hier zowel Duitsers als Nederlanders die …

Max Verstappen: Nederlander of Belg?

In Berichten by robert

Nederlandse autoliefhebbers hebben iets te vieren. Max Verstappen sprokkelt punten in de Formule 1 wedstrijden. Hij is de eerste Nederlander sinds 2005 die WK-punten pakt, zo denken de noorderburen. Tot ze beseffen dat ze niet gejuicht hebben voor een landgenoot maar voor een Belg. Niet iedereen was op de hoogte van de Belgische nationaliteit van Max Verstappen. Dat veranderde toen …

Stadionverbod in Nederland en België

In Berichten by robert

De burgemeesters van Genk, Kerkrade, Sittard en Maastricht zijn voorstander van een grensoverschrijdend stadionverbod. Met die maatregel willen ze buitenlandse hooligans weren. Burgemeester van Genk pleegde al overleg met zijn collega in Sittard-Geleen. De Europese privacywetgeving verhindert echter de uitwisseling van namen van de personen met een stadionverbod tussen verschillende landen. In september vorig jaar werden bij rellen tijdens de …

Nederlandstalig onderwijs in buitenland

In Berichten by robert

<p>Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits moet haar tanden laten zien tegenover haar Nederlandse collega in het dossier van het Nederlandstalig Onderwijs in het Buitenland (NOB). Dat vinden zowel de stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) als Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). De Nederlandse regering wil fors snoeien in de NOB-subsidies maar dat is in tegenspraak met het ‘Herenakkoord’ uit …

Bekendheid .vlaanderen en .brussels is laag

In Berichten by robert

De bekendheid van de top-level-domains .vlaanderen en .brussels bij Belgische bedrijven is nog steeds laag. Daarnaast hebben steeds vaker Nederlandse partijen .be-domeinnamen in handen; circa twintig procent van deze domeinen heeft een Nederlandse eigenaar. Dat meldt DNS Belgium, dat een onderzoek onder vijfhonderd zelfstandige ondernemers en kleine tot middelgrote bedrijven in geheel België hield met de vraag of zij kennis …

Vakantiedrukte en een nieuw paspoort

In Berichten by robert

De ambassade in Brussel en het consulaat-generaal in Antwerpen verstrekken vanaf 1 november 2015 geen paspoorten en identiteitskaarten meer. De afgifte van Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten gaat wereldwijd veranderen. Ook in België. Voor niet-ingezeten Nederlanders is het mogelijk bij een aantal Nederlandse grensgemeenten een reis- en/of identiteitsdocument aan te vragen. Ook bij de gemeentebalie van Haarlemmermeer op Schiphol kunt u …

Waarderingen onroerend goed erfbelasting

In Berichten by robert

<p>De erfbelasting wordt berekend op basis van de aangifte van nalatenschap die de erfopvolgers indienen. In deze aangifte wordt het vermogen van de overledene geraamd en wordt de verdeling van de nalatenschap uitvoerig beschreven. Op basis van de aangifte wordt dan de verschuldigde erfbelasting vastgesteld. </p><p> De meeste mensen vinden het indienen van een aangifte van nalatenschap een ingewikkelde zaak. …

Nederland en België samen verder

In Berichten by robert

De competitie-opzet voor 2016 gaat er compleet anders uitzien dan dit seizoen. Zo gaan de Nederlandse en Belgische IJshockeybond nauw samenwerken, mogelijk in een aparte entiteit. Dat bleek tijdens een overleg waar de Nederlandse IJshockeybond, de Belgische bond en de clubs uit de eerste en eredivisie voor waren uitgenodigd. De deelname aan de nieuwe opzet staat open voor zeven teams …

De trein van de e-commerce is zonder België vertrokken

In Berichten by robert

Het gaat helemaal niet goed met de Belgische online-economie. Integendeel. Volgens recente cijfers van Comeos vloeide 42% van onze ‘snel groeiende’ online bestedingen naar buitenlandse webshops, waardoor 2,4 miljard euro definitief uit onze economie werd gezogen en duizenden potentiële banen definitief verloren zijn gegaan. Reeds jaren geleden waarschuwde ik al dat onze regeringen het belang van e-commerce voor onze lokale …

Overal in Vlaanderen tekort aan tandartsen

In Berichten by robert

Het tekort aan tandartsen wordt nijpend, zegt de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen. Niet alleen aan de grens met Nederland, maar overal in Vlaanderen. Een kadaster en een opleiding voor mondzorgassistenten zouden vanaf 2016 beterschap moeten brengen. Wie vandaag een dringend probleem heeft met zijn tanden, moet al snel enkele weken wachten vooraleer hij geholpen kan worden. Tandartsen overal in Vlaanderen krijgen …

Het vervolg: Ondanks schenking ouders toch hypotheekrenteaftrek, Hoge Raad, 3 april 2015

In Archief by robert

In onze vorige bijdrage hebben wij een Conclusie van de Advocaat-Generaal opgenomen in een zaak die gaat over hypotheekrenteaftrek op een lening die is aangegaan bij de ouders van een belastingplichtige. In deze zaak was er een lening van € 45.000, waarbij de zoon de betaalde rente kan aftrekken in box 1 (tegen de hoge progressieve tarieven). De zoon betaalde …

Rulings inzake de Belgische private stichting en de Liechtensteinse Stiftung

In Archief by robert

Recent werd de tekst bekend van twee rulings, een ruling over een Belgische private stichting (ruling nr. 2014.593 van 16 december 2014) en een ruling over een Liechtensteinse Stiftung (zie ruling nr. 2014.543 van 9 december 2014, zie: www.fisconetplus.be). De rulingdienst bevestigt daarmee haar eerder standpunt over de Belgische private stichting. Nieuw is dat de rulingdienst het standpunt ook toepast …

De nieuwe Vlaamse Omzendbrief ‘fiscaal misbruik’ voor registratie- en erfbelasting (Bis)

In Archief by robert

In de editie van februari 2015 van deze rubriek kwam de Omzendbrief van 23 december 2014 betreffende de antimisbruikbepaling voor registratie- en erfbelasting aan bod. Deze Omzendbrief kreeg onmiddellijk veel kritiek uit de rechtsleer omdat zij rechtsonzekerheid zou creëren. In de Omzendbrief werd namelijk geen zogenaamde ‘witte lijst’ met veilige transacties opgenomen en werd er evenmin uitdrukkelijk meegedeeld dat de …

Enkel rechtbank Gent nog bevoegd inzake geschillen over erf- of registratiebelasting

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2015 is het Vlaamse Gewest, en niet meer de federale Belgische Staat, bevoegd voor de inning van de erf- en registratiebelasting. De Vlaamse belastingdienst heeft hierbij bewust gekozen om de procedures te hervormen naar een kohierbelasting, zodat een centrale inning en invordering in Aalst mogelijk wordt. Deze bevoegdheidsverschuiving heeft gevolgen voor de belastingplichtige die een geschil heeft …

Akkoord over de hervorming van de Vlaamse schenkingsrechten

In Archief by robert

Een opvallende maatregel uit het akkoord over de Vlaamse begrotingscontrole is de hervorming van de schenkingsrechten voor onroerende goederen. Die tarieven zouden drastisch worden verlaagd en vereenvoudigd. De maatregel moet ervoor zorgen dat slapend patrimonium geactiveerd wordt. Er komt een extra korting bij renovatie of langdurige verhuring van het geschonken vastgoed. Dat moet meteen ook een stimulans zijn voor de …

Instructie BBI inzake fiscale rechtzettingen: nationale uniformiteit

In Archief by robert

Sinds eind januari 2015 is de BBI gebonden door een interne richtlijn wat betreft het regulariseren van fondsen die hun geëigend fiscaal regime niet hebben ondergaan. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om deze richtlijn uitsluitend intern te houden, is er na veel politiek getouwtrek toch besloten om de richtlijn publiek te maken. Voorafgaand aan deze uniformisering hingen de methodes …

Politiek akkoord over de doorkijkbelasting

In Archief by robert

In het kader van de begrotingscontrole bereikten de regeringspartijen in het weekend van 28 maart 2015 een politiek akkoord over de zogenaamde doorkijkbelasting of Kaaimantaks. De doorkijkbelasting werd aangekondigd in het Regeerakkoord op 9 oktober 2014. De plannen voor een doorkijkbelasting zijn zeker niet nieuw. De vorige regering voerde reeds een meldplicht in voor oprichters en potentiële begunstigden van buitenlandse …

Zorgvolmacht: een geruststelling voor elke senior, ook voor u?

In Archief by robert

Stel u bent of voelt zich te jong om een successieplanning op te zetten,  maar u wil toch reeds de nodige voorzorgsmaatregelen nemen voor het geval een dergelijke planning nuttig of noodzakelijk wordt. Wat kunt u doen? De Wet van 17 maart 2013 (tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een beschermingsstatus die strookt met de …

Ondanks schenking ouders toch hypotheekrenteaftrek

In Archief by robert

Conclusie A-G Niessen, 10 februari 2015 In Nederland is de hypotheekrente op de eigen woning aftrekbaar. Deze rente is uiteraard alleen aftrekbaar als de eigenaar van de woning de rente ook (zelf) heeft betaald. De rente moet op hem of haar “drukken”. In deze zaak was er een lening van € 45.000 die een zoon had gekregen van zijn ouders …

Het erven van een onverkoopbaar pand voor de erfbelasting en voor box 3

In Archief by robert

In de huidige tijd komt het helaas meer dan eens voor dat onroerend goed lastig is te verkopen. Toch moet er dan belasting over worden betaald. Zo is er in Nederland door de Staatssecretaris soepel beleid bij de vererving van onverkoopbare woningen. Bij het erven van zo’n woning moet er door de erfgenamen uiteraard wel erfbelasting worden betaald over de …

Kluswerkzaamheden leiden niet tot hoge belastingheffing over appartementen

In Archief by robert

Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 december 2014 Inkomsten uit vermogen worden in Nederland belast in box 3 (belastingheffing op grond van een vast wettelijk rendement van 4% over de waarde van het vermogen, belast tegen een vast tarief van 30%). Ook de verhuur en de verkoop van onroerend goed, zoals appartementen, wordt dus in principe belast in box 3. Deze heffing in …