Mag de politie je mobiel doorzoeken?

In Berichten by robert

In België mag de politie zonder toestemming van de rechter een inbeslaggenomen mobiel van een verdachte doorzoeken. En in Nederland?

In België mag de politie eigenhandig een mobiele telefoon doorzoeken als deze rechtmatig in beslag is genomen. Daarvoor is geen aparte toestemming nodig van de rechter, oordeelde het Hof van Cassatie onlangs. Van een ‘netwerkzoeking’ of iets dergelijks is geen sprake, zolang het toestel maar in de vliegtuigmodus staat.

In België dan. Maar hoe zit dat in Nederland? We vroegen het aan het openbaar ministerie en enkele juristen. “In Nederland kan de politie een mobiele telefoon ‘doorzoeken’ als die mobiele telefoon officieel in beslag genomen is. Inbeslagname kan om twee redenen plaatsvinden: als bewijs (bij gerede verdenking van een strafbaar feit) en als ontneming (in het kader van de Plukze-wetgeving). In alle overige gevallen heeft de politie de toestemming van de eigenaar van de mobiele telefoon nodig voor een ‘doorzoeking’,” aldus het parket generaal van het OM in een reactie.

Maar daarmee is de kous nog niet af. Strafrechtexpert Jan-Jaap Oerlemans vult aan: “In Nederland is het afhankelijk van de locatie van de ‘gegevensdrager’ welke voorwaarden gelden voor inbeslagname. Op de meeste plaatsen mag een opsporingsambtenaar de telefoon in beslag nemen en daar onderzoek op doen als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld in het kader van bewijsverzameling in een opsporingsonderzoek. Maar als diezelfde telefoon in een woning ligt is een bevel van een officier van justitie en een machtiging van een rechter-commissaris noodzakelijk.”

Als het device of bestanden zijn versleuteld, kan politie of Justitie verdachten niet dwingen tot het toegankelijk maken hiervan. Tenminste, nog niet. Als het aan de regering ligt komt er namelijk een decryptieplicht, het wordt dus strafbaar om dan te weigeren de sleutel tot bestanden af te geven. Dit wetsvoorstel is echter zeer omstreden. Uiteraard kan de politie, met behulp van experts, zelf trachten de bestanden te ontsleutelen. Dat blijkt in veel gevallen mogelijk. Zo zijn ook ‘weggegooide’ digitale bestanden zijn meestal relatief eenvoudig te achterhalen.

computerworld.nl

hits=447=