Overal in Vlaanderen tekort aan tandartsen

In Berichten by robert

Het tekort aan tandartsen wordt nijpend, zegt de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen. Niet alleen aan de grens met Nederland, maar overal in Vlaanderen. Een kadaster en een opleiding voor mondzorgassistenten zouden vanaf 2016 beterschap moeten brengen. Wie vandaag een dringend probleem heeft met zijn tanden, moet al snel enkele weken wachten vooraleer hij geholpen kan worden. Tandartsen overal in Vlaanderen krijgen te maken met een zware werklast en een overvloed aan patiënten.

In de grensstreek met Nederland zijn heel wat tandheelkundigen de jongste jaren de grens overgestoken. ‘In Nederland kunnen ze aan de slag in een groepspraktijk, krijgen ze assistentie en worden ze er financieel beter van’, zegt Bert Hermans, tandarts in Oud-Turnhout. ‘Hun werkdagen duren bovendien minder lang.’ De tandartsen die achterblijven, werken daarentegen extra hard. En nog moeten patiënten vaak maanden wachten voor een afspraak. ‘Er is duidelijk een tekort aan tandartsen in de regio’, zegt Hermans.

Alarmbel
De overbevraging van tandartsen komt niet zomaar uit de lucht gevallen. ‘Tussen 2003 en 2013 is het aantal tandartsen in België met 4,5 procent afgenomen’, zegt Yann Van Hoecke, tandarts in Lokeren en voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging van Tandartsen (VBT). ‘Deze afname zal zich de komende tien jaar nog doorzetten, want de gemiddelde leeftijd van tandartsen is meer dan 55 jaar. Het tekort dreigt problematisch te worden.’

De VBT trekt daarom aan de alarmbel en herhaalt haar vraag voor een kadaster met alle mogelijke info over het tandartsenbestand. ‘Er is vooral nood aan transparant cijfermateriaal’, zegt Van Hoecke. ‘We kunnen de oorzaken van het nijpend tekort niet achterhalen omdat er geen gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn over de geografische spreiding van tandartsen, hoeveel er naar het buitenland trekken en hoeveel patiënten elke tandarts heeft. Een kadaster moet die informatie bundelen.’

Daarnaast dringt de VBT, net zoals eerder ook het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), aan om werk te maken van een opleiding tot mondzorgassistent. ‘Nu doet de tandarts alles zelf, terwijl de instructies over poetsen en voeding en de verwijdering van tandsteen perfect uitgevoerd zouden kunnen worden door een assistent’, zegt Van Hoecke. Het werk van de huidige tandartsassistenten blijft beperkt tot administratieve taken. ‘In Nederland kennen ze de opleiding al langer’, zegt VVT-voorzitter Stefaan Hanson. ‘Dat verklaart waarom veel Vlaamse tandartsen naar daar zijn getrokken. Een assistent maakt het werk lichter en verhoogt het aantal patiënten dat behandeld kan worden.’

www.standaard.be

hits=664=