Ondanks schenking ouders toch hypotheekrenteaftrek

In Archief by robert

Conclusie A-G Niessen, 10 februari 2015

In Nederland is de hypotheekrente op de eigen woning aftrekbaar. Deze rente is uiteraard alleen aftrekbaar als de eigenaar van de woning de rente ook (zelf) heeft betaald. De rente moet op hem of haar “drukken”.
In deze zaak was er een lening van € 45.000 die een zoon had gekregen van zijn ouders voor een eigen woning. Ook de rente die op een lening aan de ouders wordt betaald kan gewoon aftrekbaar zijn. De ouders wonen in Nederland en voor hen hoort deze lening in box 3. De zoon kan dan aftrekken tegen de hoge progressieve tarieven en de ouders hebben de vordering tegen de relatief beperkte heffing in box 3.

De zoon betaalde altijd de rente, maar komt op een gegeven moment in financiële problemen. De rente wordt niet betaald, maar wel bijgehouden en bijgeboekt op de lening.
Daarnaast is van belang in deze zaak, dat de zoon als een soort traditie samen met zijn broer al jarenlang van de ouders een schenking krijgt met de kerstdagen.
Door de financiële problemen gaan de ouders ertoe over om de jaarlijkse Kerstschenking dit keer te verrekenen met de te betalen rente. De vraag is dan of de zoon nog wel renteaftrek heeft, omdat de rente niet is overgemaakt maar is verrekend met de schenking. Heeft de rente hier wel op de zoon “gedrukt”?

De Advocaat-Generaal meent in zijn conclusie dat er in dit geval wel recht moet zijn op aftrek. De rente moet worden gezien als daadwerkelijk betaald, nu de rente is bijgehouden en bijgeschreven op de hoofdsom. Vervolgens is de rente verrekend met een schenking die de zoon al vele jaren krijgt. De rente is daarom niet kwijtgescholden.
In de praktijk wordt de rente in zo’n situatie betaald aan de ouders door de rente aan hen voer te maken. De ouders kunnen dan later in het jaar besluiten om een schenking te doen aan het kind en daarbij een deel of het gehele bedrag van de ontvangen rente terug te schenken. Als het bedrag van de schenking onder de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen valt, heeft dat verder geen gevolgen voor de schenkbelasting.

Dit is de gebruikelijke en meest veilige route. In dit geval stond die route niet open door de financiële problemen bij de zoon. Daarom moest de verschuldigde rente worden verrekend met de schenking. Omdat de schenkingen al vele jaren plaatsvinden, wordt de zoon niet alleen financieel, maar ook fiscaal gered.

hits=12= / id=3857=