Het erven van een onverkoopbaar pand voor de erfbelasting en voor box 3

In Archief by robert

In de huidige tijd komt het helaas meer dan eens voor dat onroerend goed lastig is te verkopen. Toch moet er dan belasting over worden betaald.
Zo is er in Nederland door de Staatssecretaris soepel beleid bij de vererving van onverkoopbare woningen. Bij het erven van zo’n woning moet er door de erfgenamen uiteraard wel erfbelasting worden betaald over de verkrijging van die woning. Maar vaak zal de woning eerst verkocht moeten worden, voordat er geld is om de erfbelasting ook daadwerkelijk te kunnen betalen. Voor dergelijke situaties kan, op basis van het beleid en onder voorwaarden, uitstel van betaling worden gekregen.

De verzoekster in deze zaak had ook een erfdeel van een onverkoopbare woning. Zij had daarmee ook een probleem in de inkomstenbelasting. Zij moest hierover namelijk belasting betalen in box 3, en daardoor vervielen voor haar allerlei regelingen en toeslagen. Zij wilde daarom een vrijstelling in box 3, net zoals er soepel beleid bestaat voor de erfbelasting.
Helaas kreeg zij hier geen tegemoetkoming. De regeling voor de erfbelasting is alleen uitstel, maar geen afstel van betaling. Voor de inkomstenbelasting was er geen mogelijkheid of aanleiding om ook een tegemoetkoming te geven.

hits=18= / id=3856=