Telewerken: mag België heffen?

In Archief by robert

Regime grensarbeiders inzake Coronavirus Het toegenomen gebruik van telewerken als gevolg van het coronavirus wordt niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in te dammen en de volksgezondheid te beschermen, heeft de Belgische federale regering, naar voorbeeld van andere lidstaten van de Europese Unie (EU), sociale afstandsmaatregelen genomen, waaronder het …

Conclusie A-G over Belgische pensioenregeling

In Archief by robert

Conclusie A-G Niessen, 20 december 2019 In deze zaak werkte een Belgische inwoner in België. Het concern waar hij werkt stelt hem vervolgens tewerk in Nederland bij de Nederlandse afdeling van het concern. Hij blijft ondertussen wonen in België en hij blijft deelnemen aan de Belgische pensioenregeling. Het bijzondere aan Belgische pensioenregelingen -vanuit Nederland bezien- is dat het in België …

EC vraagt Nederland strenge pensioenregels aan te passen

In Archief by robert

EG-C 27 november 2019 Iemand die in Nederland pensioen opbouwt, betaalt hier tijdens de opbouw in principe geen belasting over. De pensioenpremies die worden betaald aan het pensioenfonds of aan de pensioenverzekeraar blijven onbelast (of zijn aftrekbaar van het inkomen) en het pensioenkapitaal behoort niet tot het belastbare vermogen in box 3. Pas op het moment dat het pensioen wordt …

Advocaat-Generaal geeft een toelichting op (fiscaal) wonen in Nederland

In Archief by robert

Conclusie A-G Niessen, 17 december 2019 Artikel 4 van de Nederlandse Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat naar de omstandigheden wordt beoordeeld waar iemand woont. Dit artikel is van belang voor allerlei andere wetten, waaronder de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Op grond van je woonplaats wordt namelijk bepaald waar je in hoofdregel belasting moet betalen. Op grond van dit artikel …

Geen aftrek ziektekosten in Nederland bij voldoende inkomen in woonland

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 december 2019 Soortgelijke problematiek was aan de orde in deze zaak. Een inwoner van Frankrijk ontving lijfrente en pensioeninkomen van in totaal bijna € 64.000. Hij gaf daarvan in Nederland € 28.241 aan voor de inkomstenbelasting en hij wilde daartegenover ook aftrek van ziektekosten in Nederland hebben. In deze situatie werd er niet voldaan aan de eisen …

Slechts voor de helft hypotheekrenteaftrek bij in België werkende echtgenote

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 september 2019 Onder de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht kan een niet-inwoner -onder voorwaarden- toch in Nederland aftrekposten genieten als ten minste 90% van zijn inkomen in Nederland wordt belast. Deze belastingplichtige woonde in België en werkte in Nederland en hij voldeed aan de voorwaarden. Zijn echtgenote werkte ook, maar in België. De man verdient net …