Telewerken: mag België heffen?

In Archief, Berichtenby robert

Regime grensarbeiders inzake Coronavirus Het toegenomen gebruik van telewerken als gevolg van het coronavirus wordt niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in te dammen en de volksgezondheid te beschermen, heeft de Belgische federale regering, naar voorbeeld van andere lidstaten van de Europese Unie (EU), sociale afstandsmaatregelen genomen, waaronder het …