Slechts voor de helft hypotheekrenteaftrek bij in België werkende echtgenote

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 september 2019

Onder de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht kan een niet-inwoner -onder voorwaarden- toch in Nederland aftrekposten genieten als ten minste 90% van zijn inkomen in Nederland wordt belast. Deze belastingplichtige woonde in België en werkte in Nederland en hij voldeed aan de voorwaarden. Zijn echtgenote werkte ook, maar in België. De man verdient net iets meer dan de vrouw. Het huis in België is voor de helft van ieder van de echtgenoten. De man krijgt hypotheekrenteaftrek voor zijn helft van de woning, maar voor de andere helft niet. De Rechtbank doet uitspraak dat dit ook juist is. Omdat de echtgenote in België woont, daar werkt en voldoende inkomen heeft om aftrekposten te genieten, dwingt Europees recht Nederland niet om volledige aftrek van de hypotheekrente toe te kennen. Ook geeft de wettelijke regeling in Nederland deze ruimte niet. Omdat de man daarentegen in Nederland werkt en hij wel aan de voorwaarden voldoet voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht, heeft hij toch recht op aftrek tot de helft.