Successieplanning: 4. Met de nieuwe registratie- en meldverplichtingen naar een vermogenskadaster?

In Archief by robert

Verschillende wetgevende initiatieven zoals de invoering van het nieuwe Wetboek Economisch Recht, de Belgische implementatie van de Europese Anti-witwasrichtlijn en de invoering van de taks op effectenrekeningen (“effectentaks”) zorgen voor tal van nieuwe registratie- en meldverplichtingen. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben betrekking op maatschappen, in België opgerichte vennootschappen (inclusief maatschappen) en stichtingen, en effectenrekeningen gehouden door Belgische rijksinwoners. 1 Nieuwe registratieverplichtingen …

Successieplanning: 3. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor Nederlandse notaris: belastbaar of niet?

In Archief by robert

In het kader van vermogensoverdracht binnen een familiale successieplanning is de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik een veelvuldig gebruikt instrument. De laatste jaren is hierover veel ophef ontstaan. Vooral de schenking voor een Nederlandse notaris werd grondig onder de loep genomen. De vraag stelt zich nu: wordt zo’n schenking in België belast? Een stand van zaken. Vruchtgebruikconstructies en Vlaamse schenkbelasting …

Successieplanning: 2. De recente hervorming van de Vlaamse erfbelasting: één (grote) sprong voorwaarts !

In Archief by robert

Nu de federale wetgever voor nieuw Belgisch erfrecht heeft gezorgd, kon de Vlaamse overheid niet achterblijven met een update van de Vlaamse erfbelasting. Er zijn tal van wijzigingen voorzien in de Vlaamse erfbelasting die vanaf 1 september 2018 zullen in werking treden. Krachtlijnen in de wijzigingen van de Vlaamse erfbelasting De wijzigingen in de Vlaamse erfbelasting gaan uit van twee …

Successieplanning: 1. Welk nieuws brengt het nieuwe Belgische erfrecht ?

In Archief by robert

Deze artikelenreeks wil een wegwijzer worden voor uw successieplanning. De verschillende aandachtspunten van een successieplanning worden stapsgewijs besproken. Een goede planning begint met het inzicht hebben in wie wat van u zal erven als u geen testament maakt. Bent u akkoord met wat de wetgever in het erfrecht voor uw langstlevende partner en kinderen heeft voorzien, of wil u dat …