==> UITLEG OVER DEZE RUBRIEK <==

In Archiefby robert

U leest in deze rubriek artikelen die eerder in het NederBelgischMagazine zijn verschenen. Artikelen van de laatste maanden zijn alleen toegankelijk voor abonnees. U kunt in “Search” (rechtsboven) zoeken met woorden naar artikelen. Voor de inhoud van de artikelen wordt u ook verwezen naar de disclaimer op de contactpagina

Wijzigingen inzake Vlaamse erf- en schenkbelasting

In Archief, Interestingby robert

De Vlaamse Regering neemt zich voor om met ingang van 1 juli 2021 een aantal significante fiscale hervormingen door te voeren. Concreet zal het ‘duolegaat’ worden afgeschaft, wordt het schenken of legateren aan goede doelen belastingvrij, wordt de ‘vriendenerfenis’ ingevoerd en wordt mogelijk de zogenaamde verdachte periode verlengd van drie naar vier jaar. Zoals eerder werd aangekondigd in haar regeerakkoord, …