“Nieuwe speculatietaks niet gunstig onthaald”

In Archief by robert

In België is er sinds 1 januari 2016 een speculatietaks van kracht. Wie aandelen binnen de zes maanden van de hand doet, is in de ogen van de fiscus een speculant en betaalt daar 33% belasting op. Na enkele maanden blijkt al dat het aantal beleggingen in producten die aan deze taks onderhevig zijn, fors is verminderd. Heel wat specialisten …

Kinepolis Breda opent in augustus

In Berichten by robert

Kinepolis Breda, een bioscoopcomplex van tien zalen met 1.727 stoelen in wording. In augustus is het gebouw filmklaar. De bouw van het complex vordert. Inmiddels zijn aan de voor- en zijkant glazen wanden geplaatst, waardoor het 110 meter lange, 55 meter brede en 15 meter hoge gebouw wat minder massief oogt. Ook de plaatsing van twee hoge zuilen langs de hoofdingang …

‘Nederland spil in malafide detacheringconstructies’

In Berichten by robert

Een kwart van de buitenlandse detacheringen in België is afkomstig uit Nederland. Het vermoeden is dat het vaak ‘sociale dumping’ betreft, malafide constructies om gebruikelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor Oost-Europese werknemers te omzeilen. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. Volgens een woordvoerder van Philippe De Backer, de staatssecretaris verantwoordelijk voor de strijd tegen sociale fraude, zal worden nagegaan ‘of …

Euthanasie in Nederland, België en Oregon

In Berichten by robert

Sinds de invoering van de Nederlandse euthanasiewet in 2002 is het aantal meldingen bijna verdrievoudigd. In 2015 meldden artsen in Nederland 5516 gevallen van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Een van deze meldingen kwam van de BES-eilanden. Bij 109 patiënten vormde dementie de grondslag van het lijden en bij 56 patiënten een psychiatrische aandoening. Hoewel het meldingspercentage van euthanasie door …

Nederlandse voedselconsument spekkoper

In Berichten by robert

Nergens in West-Europa is voedsel zo goedkoop als in Nederland. Hier liggen de prijzen onder het EU-gemiddelde, in andere West-Europese landen is de consument duurder uit. Vooral brood en zuivel zijn in Nederland minder prijzig dan in de rest van de EU. Dat meldt CBS op basis van Europese cijfers. De Nederlandse winkelprijzen voor voedsel lagen vorig jaar 2 procent …

Busverbinding Groningen, Antwerpen, Brussel en Leuven

In Berichten by robert

Dagelijks rijden drie bussen naar Antwerpen en Brussel. Eén daarvan gaat verder naar de universiteitsstad Leuven. Met de nieuwe bestemmingen breidt Flixbus de bestaande lijn Groningen- Apeldoorn- Eindhoven uit. De bus naar Eindhoven is straks langer onderweg vanwege de tussenstop in Arnhem of Nijmegen. Flixbus startte in december met binnenlandse buslijnen in Nederland. Behalve naar Apeldoorn en Eindhoven gaat er …

Teletekst stopt in België

In Berichten by robert

België stopt met het uitzenden van Teletekst. Er zijn te weinig kijkers om de redactie te handhaven, zo blijkt uit onderzoek van de Belgische omroep VRT. In Nederland gebeurt dit niet, want per dag bezoeken 3,5 miljoen mensen teletekst via tv, website of de app voor smartphones. Vooral jongeren maken veel gebruik van de dienst en er zijn zelfs zelfbenoemde teletekst-verslaafden. Waarom …

‘Beneluxtrein aan het ergste ontsnapt’

In Berichten by robert

In de buurt van Antwerpen is in november een Beneluxtrein twee keer door een rood sein gereden omdat de machinist het sein negeerde. Volgens de Belgische krant De Morgen kwam de trein pas tot stilstand toen de machinist zelf aan de noodrem trok nadat hij een telefonische noodoproep kreeg. De internationale Beneluxtrein rijdt van Amsterdam naar Brussel. In België rijdt …

Vlamingen en ondernemerschap

In Berichten by robert

Van de bevraagde Vlamingen wil 9% binnen nu en drie jaar een nieuw bedrijf opstarten. De kloof tussen droom en daad blijft echter hoog. Dat is vooral te wijten aan faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen. Opmerkelijk is ook dat wie effectief een bedrijf opstart, dat eerder doet vanuit noodzaak dan vanuit opportuniteit. Naast opportuniteiten, vergt een bedrijf opstarten ook ‘will’ …

Nederlanders geven meer uit in België

In Berichten by robert

Belgische toeristen gaven vorig jaar 1,4 miljard euro uit in Nederland. Omgekeerd besteedden Nederlanders 1,5 miljard euro uit bij een bezoek aan België. Dat blijkt uit cijfers over het reisverkeer van het Nederlandse Centraal bureau voor de Statistiek (CBS). De Belgische toeristen zijn de op één na grootste bron van buitenlandse bestedingen voor Nederland. Enkel Duitsers gaven meer uit. Het …

9 november: derby van de Lage Landen

In Berichten by robert

Het Nederlands elftal oefent woensdag 9 november tegen België. De 126e ontmoeting met de Rode Duivels wordt gespeeld in de Amsterdam ArenA. In de hoofdstad klinkt het beginsignaal om 20.45 uur. Het duel met België is onderdeel van Oranjes voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg op zondag 13 november. Voor België staat die dag een plaatsingsduel met Estland …

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

In Archief by robert

Het is momenteel de aangiftetijd voor de Nederlandse Inkomstenbelasting. Een hoofdpunt voor de personen die niet in Nederland wonen, maar toch in Nederland aangifte moeten doen is de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (kbb). Voldoen aan de criteria van een kbb betekent dat zij dezelfde aftrekposten en heffingskortingen krijgen als een inwoner van Nederland. De zaak is nogal veranderd, gaan we dat …

Verkeersboetes opsparen is niet meer mogelijk na bilateraal akkoord

In Berichten by robert

Een bewaker van het Van der Valk-hotel in Duiven merkt dat de deur van een Belgische auto op het parkeerterrein niet dicht was. Voor alle zekerheid waarschuwde hij de politie. De opgeroepen agenten wilden zeker zijn dat er niet ingebroken was in de wagen. Bij hun onderzoek ging het alarm van de wagen af en werd de Belgische eigenaar gealarmeerd. …

Afkoopwet ongrondwettelijk (Grondwettelijk Hof 2 juni 2016)

In Archief by robert

Op 2 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof de regeling van de verruimde minnelijke schikking (beter gekend als afkoopwet) ongrondwettelijk verklaard. De wet bestaat sinds 2011 en was al eerder het voorwerp van veel kritiek omdat de wet toelaat om grote fiscale fraudeprocessen af te kopen. Volgens het Grondwettelijk Hof wordt de Grondwet geschonden omdat er geen daadwerkelijke rechterlijke controle …

Miserietaks discrimineert niet (Grondwettelijk Hof 25 mei 2016)

In Archief by robert

Het Grondwettelijk Hof diende zich onlangs uit te spreken over de grondwettelijkheid van de regeling van het verdeelrecht bij echtscheiding of de beëindiging van de samenwoning in Vlaanderen. Het normale tarief van het verdeelrecht bij de verdeling of afstand van onroerend goed bedraagt 2,5% in Vlaanderen. De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) voorziet echter in een verlaagd tarief van verdeelrecht bij …

Vlabel kondigt strengere controles aan van aangiften van erfenissen

In Archief by robert

Uit cijfers van het Rekenhof blijkt dat in 2014 111.000 aangiftes van erfenissen werden gedaan. Slechts 58 daarvan werden onderzocht op onregelmatigheden. In het Vlaams Parlement werd daarom de vraag gesteld of Vlabel, sinds de overname van de inning van de erfbelasting op 1 januari 2015, niet zou overwegen om de controle op de aangiftes aan te scherpen. De minister …

Nieuwe fiscale regularisatie gedeeltelijk in werking

In Archief by robert

Het contactpunt regularisaties, dat sinds 2005 was ondergebracht bij de federale Dienst Voorafgaande Beslissingen (hierna DBV) is opnieuw klaar om regularisatie-aangiften te ontvangen. De nieuwe formulieren kunnen worden teruggevonden op de website van het contactpunt (zie: http://www.ruling.be/nl/downloads/fiscale-regularisatie ). Het contactpunt is als enige bevoegd om spontane aangiften te ontvangen. Ook wie in het verleden slechts gedeeltelijk heeft geregulariseerd kan opnieuw …

Kaaimantaks – de uitbreiding van het toepassingsgebied – de dubbelstructuren

In Archief by robert

Onlangs werd de minister van Financiën in de Kamer ondervraagd over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de kaaimantaks, alsook over de kaaimantaks en de zogenaamde dubbelstructuren (Parlementaire vragen nr. 11276 en nr. 11277). De vraagsteller verwijst naar de aanpassingen die eind 2015 werden doorgevoerd aan de kaaimantaks. De aanpassingen dienden om een aantal loopholes van de kaaimantaks te dichten. …

De nieuwe fiscale regularisatie anno 2016

In Archief by robert

Binnenkort– wellicht bij het begin van deze zomer – wordt het terug mogelijk om kapitalen en inkomsten die in het verleden niet correct werden aangegeven te regulariseren bij het Contactpunt Regularisaties. De voorlopige conclusie – het wetsontwerp van 29 maart 2016 werd nog niet goedgekeurd door het Parlement – luidt dat de nieuwe regularisatieregeling duurder wordt, maar vooral meer bewijs …

Geen hypotheekrenteaftrek Nederbelg onder de oude keuzeregeling

In Archief by robert

Hoge Raad 22 april 2016 Deze uitspraak ziet nog op de inmiddels vervallen keuzeregeling. De betreffende belastingplichtige had alle aandelen in een Belgische BVBA, die op haar beurt alle aandelen had in een Nederlandse BV. Uit de BV ontving hij € 69.553 als loon en € 18.808 als stamrechtuitkering. Vanuit de BVBA ontving hij verder nog een loon van € …

Voorlopig geen inkomensverklaringen vanuit België

In Archief by robert

Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen worden hetzelfde behandeld als inwoners van Nederland voor de belastingheffing. Zo staat bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek voor hen open. Zij moeten echter wel voldoen aan een aantal eisen. De belangrijkste, en meest moeilijke, eis is dat ten minste 90% van het totale inkomen belastbaar moet zijn in Nederland. In dat geval is de fiscale verbondenheid met Nederland zo …

Details teruggave dividendbelasting en toekenning heffingsvrij vermogen

In Archief by robert

Recentelijke Europese uitspraken, met name de zaken X en Miljoen, verplichten Nederland ertoe om aan niet-inwoners een teruggave dividendbelasting te geven, indien de belastingdruk voor deze niet-inwoner groter is dan voor een vergelijkbare inwoner van Nederland. De termijn waarbinnen particulieren een verzoek om een teruggaaf in kunnen dienen is vrij ruim: zij hebben tot vijf jaar na het kalenderjaar waarin …

Verdere uitleg over UBO-register in Nederland

In Archief by robert

In opvolging van Europese regelgeving is ook Nederland een UBO-register aan het voorbereiden. Vanaf medio 2017 moet dit register in werking treden. In dit register zullen de uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) van entiteiten worden opgenomen. Hiervan zal doorgaans sprake zijn bij een belang van tenminste 25%. Als er geen belang van 25% kan worden gevonden zal doorgaans een bestuurder …