Nederlanders ontdekken Vlaamse universiteiten

In Archief by robert

Nederlanders op zoek naar meer structuur in hun academische opleiding Nederlandse studenten vinden steeds meer de weg naar de Vlaamse universiteiten. Het is een trend die zich al enkele jaren doorzet en die aan diverse universiteiten in het zuiden duidelijk merkbaar is. Zowel aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) als aan de Universiteit Antwerpen bevestigen ze de Nederlandse golf. En …

De financiële crisis geeft de fiscus een tweesnijdend zwaard tegen zwart geld

In Archief by robert

In de vorige bijdrage hebben wij aandacht besteed aan het Wetsvoorstel voor de Schenk- en Erfbelasting. Wij hebben daarbij aangekondigd dat wij in de volgende editie zouden willen ingaan op een ander onderwerp, waarover veel recente ontwikkelingen te melden zijn, namelijk de jacht van de fiscus op zwart geld en de Nederlandse en Belgische regelingen daaromtrent. Het eerste snijvlak Internationale …

EU Commissie over dubbele heffing gemeentebelasting

In Archief by robert

Twee Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij en Ria Oomen-Ruijten stelden vragen over de dubbele heffing gemeentebelasting bij grensarbeiders. Een van de vragen betreft de situatie: wonen in België en werken in Nederland. Het probleem Inwoners van België die als grensarbeider in Nederland werken, betalen overeenkomstig het Nederlands-Belgisch belastingverdrag in Nederland inkomstenbelasting over hun Nederlands inkomen. Via deze inkomstenbelasting wordt onder andere …

AOW-uitkering ook niet belast na vrijwillige bijdragen

In Archief by robert

Een voormalig Nederlands ingezetene was niet alleen verplicht maar ook vrijwillig verzekerd voor de Nederlandse Algemene Ouderdomswet (AOW-wet). Tijdens zijn verblijf van enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk en na zijn emigratie uit Nederland naar België, heeft hij op vrijwillige basis bijdragen gestort met het oog op de verdere opbouw van een AOW-uitkering. In totaal werden gedurende dertig jaar vrijwillig …

Op naar Luxemburg. Een eerste oordeel over de uitspraak van de Raad van Beroep

In Archief by robert

Meer dan zeven maanden na de zitting van 15 januari jongst leden is het er dan eindelijk van gekomen: uitspraak in deze ‘spoedzaak’. Slechts op een punt wonnen de expats: er worden twee vragen voorgelegd aan het Hof te Luxemburg. De andere eisen, met name die betreffende een billijker berekening van de woonlandfactor werd afgewezen. De Raad heeft tevens het …