Nederlanders ontdekken Vlaamse universiteiten

In Archief by robert

Nederlanders op zoek naar meer structuur in hun academische opleiding

Nederlandse studenten vinden steeds meer de weg naar de Vlaamse universiteiten. Het is een trend die zich al enkele jaren doorzet en die aan diverse universiteiten in het zuiden duidelijk merkbaar is. Zowel aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) als aan de Universiteit Antwerpen bevestigen ze de Nederlandse golf. En anders dan vroeger gaat het heus niet alleen meer over de richting geneeskunde die bij de noorderburen in trek blijkt.

Aan de KU Leuven verdubbelden de cijfers op vijf jaar tijd. Vertegenwoordigden de Nederlanders in de statistieken in 2003 nog een kleine 400 studenten dan liep hun aantal vorig jaar op tot meer dan 800. Een systematische studie voerde de oudste Vlaamse universiteit niet uit naar de oorzaak van dit fenomeen. Maar dat er meer in het spel is dan alleen maar dan toeval daar is het men het ook aan de KU Leuven over eens. Jan Herpelinck heeft op de dienst Studie-advies in Leuven veel contact met Nederlandse studenten en kan uit individuele gesprekken afleiden dat Nederlanders aan een Vlaamse universiteit vaak op zoek zijn naar structuur in hun academische carrière. “Aan Nederlandse universiteiten moeten de studenten veel meer hun eigen weg zoeken. Het is een zuiver creditsysteem waarbij de studenten vrijwel hun gehele studiepakket zelf moeten samenstellen. Niet iedereen is daar blijkbaar voor te vinden. Het maakt ook dat studenten zelf het tempo van hun studies kunnen bepalen. Dit terwijl in Vlaanderen toch meer de nadruk ligt op de bewaking van de studieduur”, legt Jan Herpelinck uit. “Nederlanders hebben op die manier misschien een duidelijker beeld van wat hen te wachten staat aan een Vlaamse universiteit dan aan een universiteit in hun eigen land”. Herpelinck benadrukt wel onmiddellijk dat elke individuele situatie verschilt en dat er nog tal van andere redenen opduiken, wanneer de Nederlandse studenten gevraagd wordt waarom ze voor de KU Leuven kiezen. “Waarschijnlijk zit er de laatste jaren ook de mond-tot-mondreclame voor iets tussen, waarbij afgestudeerde Nederlanders potentiële kandidaten in Nederland warm maken om over de grens te gaan studeren”.
Antwerpen
Ook aan de Universiteit Antwerpen lopen de inschrijvingen als een trein. Wat opvalt, steeds meer Nederlanders komen studeren in de Scheldestad. Het aantal eerstejaars stijgt er dit jaar met elf procent. Tot nu toe schreven zich een kleine 600 generatiestudenten in voor een opleiding aan de UA. Generatiestudenten zijn studenten die voor het eerst aan een universitaire opleiding zullen beginnen. Niet dat ze in oranje toga’s rondlopen, maar het valt wel op dat zich onder de nieuw ingeschreven studenten veel Nederlanders bevinden. Woordvoerster Fabienne Destryker van de Universiteit bevestigt de trend. “Die trend zagen we vorig jaar al opkomen. En het moet gezegd worden, dat het absoluut niet allemaal Nederlanders zijn die in Brasschaat wonen, die zich bij ons aandienen. Ze komen net zo goed uit bijvoorbeeld Arnhem en Utrecht”. Antwerpen mag dan niet dé studentenstad bij uitstek zijn, zoals Leuven zich wel profileert, maar voor de Nederlandse studenten heeft de Scheldestad het grote voordeel dat het dicht bij Nederland ligt. Toch is dat volgens de Destryker lang niet de enige reden waarom de Nederlanders voor een Vlaams universiteitsdiploma in Antwerpen gaan: “Tijdens het inschrijvingsgesprek hebben ze het vaak over de vriendelijke Vlamingen, de aantrekkelijkheid van de stad Antwerpen en over het in Vlaanderen lagere prijskaartje van universitaire studies”. Het inschrijvingsgeld aan een Vlaamse universiteit bedraagt op dit ogenblik voor niet-beursstudenten 540 euro. Verder geven de Nederlandse studenten als reden voor hun komst vaak de kwaliteit van het onderwijs op. “Het gebeurt zelfs steeds vaker dat onder hen een aantal ook hun middelbare studies in Vlaanderen gedaan hebben”, stelt de woordvoerster van de Universiteit Antwerpen vast.
Op de website van de Universiteit Antwerpen werd voor de Nederlandse belangstellenden zelfs een apart plekje gereserveerd op de website. Op www.ua.ac.be staat onder het hoofdstukje ‘Nuttige informatie voor Nederlandse studenten’ onder meer verdere informatie over de toelatingsvoorwaarden, op kamers gaan, sociale verzekeringen, studiekosten – en financiering. Zo staat er onder meer te lezen dat om te kunnen starten met een Bacheloropleiding in België Nederlandse studenten in het bezit moeten zijn van een VWO diploma, een HBO diploma of een HAVO diploma met een HBO-propedeuse certificaat.

Studentenclubs
Omdat bij studeren ook ontspanning hoort, hebben de Nederlanders zowel aan de KU Leuven als aan de Universiteit Antwerpen een eigen studentenclub. In Leuven bestaat studentenclub KSV Hollandia Lovaniensis zelfs al sinds 1886. “Het openstellen van de studiefinanciering in Nederland voor wie in het buitenland studeert, leidde begin jaren negentig al tot een stijgend aantal Nederlandse studenten”, zo stelt men bij de Katholieke StudentenVereeniging Hollandia Lovaniensis. “Maar niet in dezelfde mate als de afgelopen jaren het geval is. In Antwerpen zijn de Nederlandse studenten dan weer gegroepeerd bij een vereniging die luistert naar de naam Icterus, de Latijnse naam voor geelzucht. Oorspronkelijk bestond de club dan ook hoofdzakelijk uit Nederlanders die in Antwerpen geneeskunde kwamen studeren. Maar inmiddels maken ook studenten uit andere richtingen deel uit van het gezelschap. Sinds men ook in België een toelatingsproef invoerde voor studenten geneeskunde, zijn het immers niet langer alleen studenten uit een medische richting die het Icterus-corps vervoegen.

hits=1017= / id=3335=