Het verblijvingsbeding voor onverdeelde eigen goederen: interessant alternatief ter bescherming van de langstlevende

In Archief, Interesting by robert

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht bevestigt uitdrukkelijk dat bepaalde clausules in een huwelijkscontract ter regeling van een onverdeeldheid tussen echtgenoten die gehuwd zijn met scheiding van goederen een huwelijksvoordeel kunnen vormen. In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich voor het eerst uitgesproken over een ‘verblijvingsbeding’ met betrekking tot onverdeelde goederen in een stelsel van scheiding van goederen. En dat …

Inkomens- en vermogensgegevens mogen worden opgevraagd bij woonplaatsonderzoek

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 26 september 2019 Je betaalt in hoofdregel belasting in het land waar je woont. Als je inkomen ontvangt van buiten het woonland, dan kan het inkomen soms (ook) belastbaar zijn in het bronland. Vaak regelt een belastingverdrag welk land mag heffen of hoe de heffingsrechten exact verdeeld zijn. In de Nederlandse nationale belastingwet wordt een verschil gemaakt tussen …

Geen middeling mogelijk door wijziging Belastingverdrag

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 15 augustus 2019 In deze zaak werkte een inwoner van Nederland in België. Onder het oude belastingverdrag van voor 2003 werd hij voor dit inkomen belast in Nederland (grensarbeidersregeling). Onder het nieuwe verdrag is de belastingheffing in deze situatie toegewezen aan het werkland, België. Deze zaak ging over de Nederlandse middelingsregeling. Door toepassing van de middelingsregeling kan de …

Update besluit non-discriminatiebepalingen

In Archief by robert

Besluit van 16 december 2019, nr. 2019-1846500 In enkele belastingverdragen heeft Nederland een non-discriminatiebepaling opgenomen, onder andere in het verdrag met België. Op grond van deze bepalingen heeft een inwoner van België recht op een aantal persoonlijke aftrekposten, tegemoetkomingen en verminderingen gerelateerd aan zijn persoonlijke gezinssituatie. In het besluit wordt ingegaan op de manier waarop die regelingen toegepast moeten worden. …

Besluit verruiming kwalificerende buitenlandse belastingplicht

In Archief by robert

Besluit van 3 december 2019, nr. 2019-184103 Als gevolg van verplichtingen die volgen uit Europees recht heeft Nederland al een aantal jaren voor de inkomstenbelasting de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. In het kort kunnen de hoofdregels daarvan als volgt worden samengevat: als een niet-inwoner van Nederland die woont in een EU of EER-lidstaat, in Zwitserland of op de …