3. Keuzeregeling nieuw (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)

In Archief by robert

3. Keuzeregeling nieuw (vanaf 2015) • Op grond van EU-recht wordt de gelijkheid op de werkvloer niet meer gegarandeerd door een keuze maar door het feit of je hiervoor kwalificeert. • Indien meer dan 90% van je wereldinkomen in Nederland belast is, kom je in aanmerking voor de zelfde aftrekposten als ingezetenen. • Dit recht op aftrekposten bestaat niet als …

2. Keuzeregeling oud (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)

In Archief by robert

2. Keuzeregeling oud (tot 2015) Casus 1 Echtpaar woont in België Man werkt in Nederland & vrouw werkt niet Woning & hypotheek zijn gemeenschappelijk bezit man 50/50 vrouw werk man100% Casus 2 Echtpaar woont in België Man werkt in Nederland & vrouw werkt in België Woning & hypotheek zijn gemeenschappelijk bezit man 50/50 vrouw werk man werk vrouw 100% Casus …

1. Inleiding (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)

In Archief by robert

• Inleiding • Keuzeregeling oud • Keuzeregeling nieuw • Casusposities, knelpunten & oplossingen • Erfstukken uit het verleden & conclusie • Wij behandelen vanavond niet de inhoud van de regeling over de hypotheekrenteaftrek. • Wij behandelen wel of er recht bestaat op hypotheekrenteaftrek. • Het antwoord is vanavond: JA OF NEE • Als je in Nederland woont heb je recht …

Gaat de BTW op een advocatenfactuur alsnog niet door?

In Berichten by robert

De Orde van Vlaamse Balies dagvaardt de Belgische Staat in kort geding om de overheid te bevelen geen btw-listing op te leggen aan advocaten. Die verplichting is immers een schending van het beroepsgeheim. De OVB vraagt advocaten om voorlopig geen listing neer te leggen. betrekking op de btw-listing (art.53quinquies Wbtw), op basis waarvan ook advocaten uiterlijk op 31 maart van …

Militaire samenwerking met Nederland in gevaar?

In Berichten by robert

De Nederlandse stafchef generaal Tom Middendorp vraagt zich af of ons land nog wel een betrouwbare partner is om militair mee samen te werken. Hij doelt daarmee op de geplande besparingen bij Defensie, waardoor afspraken op de helling komen. De Kamercommissie Defensie had vandaag stafchef Gerard Van Caelenberge (boven) en zijn Nederlandse collega Tom Middendorp te gast voor een gedachtewisseling …

Flitsmeister komt in maart naar België

In Berichten by robert

Goed nieuws voor onze Vlaamse vrienden. De anti-flits-app Flitsmeister steekt nog dit kwartaal de landsgrens over naar België. Investering De app, die op dit moment meer dan 700.000 gebruikers heeft in Nederland, heeft een investering gekregen van het Belgische Be-Mobile, een bedrijf dat verkeeranalyses en -toepassingen maakt. Om welk bedrag het gaat wordt niet genoemd, maar dankzij de funding kan …

Nederbelgische Joke van Leeuwen eerste dichter der Nederlanden

In Berichten by robert

De 62-jarige auteur Joke van Leeuwen wordt de eerste dichter die de actualiteit in Nederland én Vlaanderen via gelegenheidspoëzie zal omspelen Een dichter des vaderlands hadden we al met Charles Ducal. In Nederland bestond die functie reeds langer en wordt ze nu bekleed door Anne Vegter. Maar een dichter die zowel de poëtische honneurs in Nederland én Vlaanderen waarneemt, is …

Vlaamse woorden stoemp en microgolf nu correct Nederlands

In Berichten by robert

Confituur, droogkuis en schotelvod: het zijn woorden die we in Nederland niet zo gauw zouden gebruiken, maar toch zijn ze correct Nederlands. Belgisch-Nederlands eigenlijk, en Vlamingen leerden decennialang om dat te vermijden. Maar volgens taalkundigen is er niets mis met ‘Belgische’ woorden. Steeds meer woordenboeken en -lijsten zijn het daarmee eens De Vlaamse krant De Standaard publiceerde afgelopen weekend het …

EVO vergroot slagkracht door samenwerking België

In Berichten by robert

De Belgische en Nederlandse verladersorganisaties OTM en EVO gaan nauwer samenwerken. De samenwerking moet leiden tot meer slagkracht. De twee verladersorganisaties (EVO telt 20.000 leden, OTM enkele honderden) intensiveren hun lobbyactiviteiten, opleidingen en informatievoorziening. OTM en EVO werken al nauw samen bij de Europese koepelorganisatie voor verladers, de European Shippers’ Council (ESC). Hoewel OTM minder leden heeft, drukt de organisatie …

Vlaanderen en Nederland vinden elkaar, procedure om Hedwigepolder gestaakt

In Berichten by robert

Vlaanderen heeft de geschillenprocedure over het onder water zetten van de Hedwigepolder stopgezet. De Vlaamse minister Ben Weyts liet dat vanmiddag weten tijdens een bijeenkomst met zijn Nederlandse ambtgenoot Melanie Schultz van Haegen. Een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigde de woorden van Weyts. Vlaanderen begon de procedure in mei 2012. Ook de Europese Commissie begon …

Bijna 2.500 Vlamingen naar Zeeuws-Vlaanderen

In Berichten by robert

Sinds 2011 zijn bijna 2.500 Vlamingen verhuisd naar Zeeuws-Vlaanderen. Voornaamste reden zijn de woningprijzen die gemiddeld 40.000 euro lager liggen dan in België. Dat meldt Stichting Zeeuws & Vlaanderen, een consortium van Zeeuws-Vlaamse sociale woningbouw, bouwpromotors, makelaars, banken, hypotheekadviseurs, fiscalisten en notarissen. Ook het in 2011 gelanceerde charme-offensief van de stichting zelf heeft bijgedragen aan de komst van de Vlamingen, …

Arke gaat met Dreamliner rechtstreeks vliegen tussen Eindhoven en Antillen

In Berichten by robert

Vakantievlieger Arke heeft zijn alternatief voor Schiphol en Lelystad gevonden. De luchtvaartmaatschappij gaat vanaf november met één van haar Dreamliners tussen Eindhoven Airport en de Antillen vliegen. Het is voor het eerst dat een regionale luchthaven in Nederland een intercontinentale lijnverbinding krijgt. Het interieur van Arke’s Dreamliner. Doordat de romp van kunststof is, is het toestel veel stiller, zuiniger en …

Tweehonderd jaar Zeeuws-Vlaamse geschiedenis

In Berichten by robert

Bij de Heemkundig Kring West-Vlaanderen is, onder redactie van historici André Bauwens en Hans Krabbendam, de bundel Scharnierend Gewest verschenen. Hierin komt de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen van 1814-2014 in meerdere facetten aan bod. De aanleiding voor deze publicatie is het tweehonderdjarig bestaan van de regio als deel van de provincie Zeeland. Op 20 juli 1814 werd Zeeuws-Vlaanderen (in het verband …

Belgen kunnen niet tegen Nederlandse leversnelheid op

In Berichten by robert

De Belgische e-commerce groeit flink, maar vooral online retailers uit Frankrijk en ons land profiteren daarvan. Onze zuiderburen kunnen niet tegen de snelle levering vanuit met name Nederland op, reden waarom sommige ondernemers hun fulfilment de grens over brengen. De NOS besteedde gisteren aandacht aan de uitstroom in het achtuurjournaal. ‘Belgische webwinkels balen van moordende concurrentie uit Nederland’, luidt de …

Belgische toeristen zien Nederland meer en meer zitten

In Berichten by robert

Het aantal Belgen dat met vakantie gaat naar Nederland is vorig jaar met tien procent toegenomen, tot 1,8 miljoen. Het aantal Chinese bezoekers steeg bij onze noorderburen vorig jaar het sterkst, met 18 procent naar ruim 250.000. In totaal bezochten bijna 14 miljoen buitenlandse toeristen Nederland, 10 procent meer vergeleken met 2013. Dat blijkt uit cijfers van NBTC Holland Marketing. …

Literaire debutantenprijs gaat door

In Berichten by robert

Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) zal zich de komende vijf jaar verbinden aan de Debutantenprijs. Was Academica zeven jaar lang de sponsor van deze al negentien jaar bestaande, belangrijke prijs voor debuterende auteurs, het financieel adviesbureau besloot dit jaar met de financiële ondersteuning te stoppen. Het vierde lustrum van de literaire debutantenprijs kan dit jaar dus toch gevierd worden onder de …

Klimaatverandering gaat België harder treffen dan Nederland

In Berichten by robert

De nieuwe ND-GAIN Index is uit. Die meet hoe kwetsbaar een land is voor de gevolgen van de opwarming van de aarde, maar ook goed of slecht het zich voorbereidt voor wat ons te wachten staat. België scoort niet super. Slechter dan Nederland bijvoorbeeld, dat nochtans moet afrekenen met veel grotere uitdagingen. Waarom Nederland beter doet Nederland staat 21ste. Vreemd, …

EHIC, recht op zorg in België van gepensioneerden

In Archief, Interesting by robert

Inwoners van België hebben recht op zorg in België. Zij dienen zich daartoe aan te sluiten bij een van de mutualiteiten. In dit memo komt uitsluitend het recht op zorg van gepensioneerden, die in Nederland gewoond hebben, ter sprake. Deze groep kan onderverdeeld worden in 2 groepen: 1. Zij, die buiten de AOW een recht hebben op een Belgisch ouderdomspensioen …

Nederlandse monumentenaftrek en de Nederlandse faciliteit in de Natuurschoonwet niet in strijd met Europees recht

In Archief by robert

In de Nederlandse belastingwetgeving zijn faciliteiten opgenomen die soms begrensd zijn tot het Nederlandse grondgebied. De vraag is dan of op grond van Europees recht het is toegestaan dat er zo’n beperking bestaat. In twee uitspraken van het Europese Hof wordt beslist dat, onder omstandigheden, een beperking onder Europees recht toch is toegestaan. Monumentenaftrek De eerste uitspraak ging over de …

Nederland heeft heffingsrecht over uitkering van Reaal

In Archief by robert

De heer X woont in België en ontvangt onder meer Nederlands inkomen. Zijn inkomen bestaat uit AOW, loon van een Nederlandse werkgever en een (lijfrenteverzekerings-) uitkering van Reaal. De uitkering van Reaal bedraagt ruim € 27.000 per jaar.<br /> Bij het opleggen van de belastingaanslag wil de Nederlandse Belastingdienst heffen over het loon en over de uitkering van Reaal. De …

Algemeen uitstel in Nederland voor het betalen van de belastingaanslag 2014

In Archief by robert

Per 2014 waren een aantal wijzigingen in de inkomstenbelasting doorgevoerd. Deze wijzigingen waren technisch ingewikkeld, zodat de Belastingdienst niet in staat was om de software aan te passen voor de voorlopige teruggaven. Het ging om de volgende wijzigingen: 1. Aftrek van hypotheekrente in 2014 vindt niet meer maximaal plaats tegen 52% (hoogste belastingschijf), maar tegen 51,5%. 2. De algemene heffingskorting …

Nederlandse premies volksverzekeringen en bijdragen zorgverzekeringswet over Belgisch pensioen van Belgische inwoner

In Archief by robert

Een inwoner van België ontvangt een Belgisch mijnwerkerspensioen van € 19.512. Daarnaast gaat hij in 2009 voor 85 dagen in Nederland werken. Over het verdiende loon van € 7.685 betaalt hij in Nederland inkomstenbelasting. Over het pensioen betaalt hij in België belasting. Nederland wil vervolgens ook premies heffen over het Nederlandse loon en over het Belgische pensioen. De redenering hierbij …

Enkele veranderingen in de belastingwetten per 2015

In Archief by robert

Voor 2015 zijn er relatief weinig aanpassingen in de belastingwetten opgenomen. Voor veel belastingplichtigen die buiten Nederland wonen is er wel veel veranderd door de afschaffing van de keuzeregeling en de invoering van de regeling voor de kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Wij noemen hier nog enkele andere wijzigingen. Maatregelen voor de eigen woning: – Voor huizen die “onder water staan” wordt …

Oude aanwas- en tontinebedingen kunnen de langstlevende zuur opbreken

In Archief by robert

Tontine- en aanwasbedingen werden in het verleden vaak gebruikt bij de gezamenlijke aankoop van een gezinswoning als planningstechniek tussen samenwoners om de langstlevende te beschermen. In zo’n geval zorgt het tontine- of aanwasbeding ervoor dat de volle eigendom of het volledige vruchtgebruik op de gezinswoning toekomt aan de langstlevende (met betaling van het verkooprecht van 10% of 12,5%). Sedert de …

Publicatie omzettingstabellen voor het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

In Archief by robert

Medio vorig jaar bespraken wij reeds het wetsontwerp dat de regels voor de waardering van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot vastlegt, in geval van omzetting van dat vruchtgebruik in een kapitaal. Dit wetsontwerp werd toen op de valreep goedgekeurd, vlak voor het einde van de legislatuur. Om de waarde van vruchtgebruik te berekenen bestonden voorheen verschillende tabellen met telkens …

De Vlaamse schenk- en erfbelasting is er

In Archief by robert

In het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2015 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) gepubliceerd. Met de publicatie werden de teksten van de Vlaamse successierechten en registratierechten geïntegreerd in de VCF. Vanaf 1 januari 2015 is het Vlaamse Gewest ook bevoegd geworden om sommige registratierechten en de successierechten zelf te innen. Het Vlaamse Gewest heeft …

Wijziging BTW regels voor bestuurders-rechtspersonen uitgesteld

In Archief by robert

In de vorige editie van deze rubriek was te lezen dat de fiscale administratie had beslist dat rechtspersonen-bestuurders zich vanaf 1 januari 2015 moesten identificeren voor btw-doeleinden en hun handelingen aan btw moesten onderwerpen. Het bleek dat de toepassing ervan in diverse sectoren aanleiding zou geven tot praktische moeilijkheden en interpretatieproblemen. In die omstandigheden zou het voor de betrokken belastingplichtigen …

Specifiek legaat in een nieuw testament

In Archief by robert

Werken in Maastricht heeft zo zijn voordelen: de oudste stad van Nederland, met prachtige restaurants, winkels en een magnifieke ligging langs de Maas, ligt op steenworp afstand van de Belgische en Duitse landsgrenzen. Dat laatste maakt ons werk extra bijzonder. Dagelijks bezoeken voormalige landgenoten ons kantoor, nadat zij Nederland om fiscale redenen verlieten of om meer woning voor minder geld …