Nederlandse premies volksverzekeringen en bijdragen zorgverzekeringswet over Belgisch pensioen van Belgische inwoner

In Archief by robert

Een inwoner van België ontvangt een Belgisch mijnwerkerspensioen van € 19.512. Daarnaast gaat hij in 2009 voor 85 dagen in Nederland werken. Over het verdiende loon van € 7.685 betaalt hij in Nederland inkomstenbelasting. Over het pensioen betaalt hij in België belasting. Nederland wil vervolgens ook premies heffen over het Nederlandse loon en over het Belgische pensioen. De redenering hierbij is als volgt.

De Europese Sociale Zekerheidsverordening wijst de sociale zekerheid in beginsel toe aan het land waar wordt gewerkt. De werkstaat gaat voor op de staat waaruit een pensioen wordt ontvangen. In 2009 is er alleen in Nederland gewerkt en de Rechtbank komt daardoor tot de conclusie dat er voor het hele jaar sprake is van verzekeringsplicht in Nederland. Daardoor mag Nederland premies heffen. In eerdere rechtspraak is al duidelijk geworden dat Nederland mag bepalen hoe zij het inkomen daarvoor vaststelt. Ook het niet in Nederland belastbare inkomen mag voor de premieheffing (maar dus niet voor de belastingheffing) worden meegenomen. Daardoor kan er in Nederland premies worden geheven over € 7.685 aan loon en € 19.512 aan pensioen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 maart 2014

hits=131= / id=3777=