Algemeen uitstel in Nederland voor het betalen van de belastingaanslag 2014

In Archief by robert

Per 2014 waren een aantal wijzigingen in de inkomstenbelasting doorgevoerd. Deze wijzigingen waren technisch ingewikkeld, zodat de Belastingdienst niet in staat was om de software aan te passen voor de voorlopige teruggaven. Het ging om de volgende wijzigingen:
1. Aftrek van hypotheekrente in 2014 vindt niet meer maximaal plaats tegen 52% (hoogste belastingschijf), maar tegen 51,5%.
2. De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk gemaakt. Dit houdt in dat de algemene heffingskorting lager wordt naar mate het inkomen hoger wordt. De afbouw begint bij inkomens in box 1 vanaf € 19.645.
3. De berekening van het eigenwoningforfait doordat de percentages waren gewijzigd.

Doordat de software niet snel genoeg kon worden aangepast zijn er in 2014 voorlopige teruggaven verleend die te hoog waren. Daardoor zullen een flink aantal belastingplichtigen bij de aangifte over 2014 belasting terug moeten betalen.
De Staatssecretaris heeft een maatregel genomen om het iedereen wat makkelijker te maken deze terugbetaling te doen. Deze maatregel houdt in dat iedereen die over 2014 een bedrag aan inkomstenbelasting aan de Belastingdienst moet betalen automatisch extra uitstel van betaling krijgt voor een termijn van vier maanden. Dit extra uitstel komt bovenop de normale betaaltermijn van zes weken. Ook wordt over deze periode in principe geen rente berekend door de Belastingdienst. Voor dit uitstel hoeft voor de rest niets te worden gedaan: ze wordt automatisch toegekend.

hits=135= / id=3778=