Sociale verzekering Nederbelgen: lezersvraag werkloosheidsuitkering

In Archief by robert

Ik woon in België en heb een leuke baan aangeboden gekregen in Eindhoven. Hoe zit het nu als ik volledig werkloos word? Op grond van het werken bent u sociaal verzekerd in Nederland. De werkloosheidsuitkering is echter een uitzondering. Wanneer u werkloos raakt, komt de uitkering in de hoofdregel vanuit het woonland. In uw geval zou dat dus België zijn. …

Truc van de belastingdienst

In Archief by robert

De fiscus gebruikt volgens belastingadviseurs een truc om aanslagen voor werknemers pas maanden later af te hoeven wikkelen. Daarmee zou de fiscus – die misbruik van uitstel stellig ontkent – de wettelijke termijnen bewust omzeilen en belastingbetalers tot drie jaar later aanslagen mogen opleggen. “Met die truc krijgen werknemers vervolgens hun teruggave veel te laat binnen”, zegt de Brabantse adviseur …

Renneberg: de uitslag

In Archief by robert

In augustus schreven wij in dit magazine over de lopende procedure bij het Europese Hof van Justitie zaak-Renneberg. Op 16 oktober 2008 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan in deze zaak. Aftrek van hypotheekrente In deze zaak ging het om de in België woonachtige heer Renneberg, die in Nederland werkte. Deze inwoner van België wilde vervolgens zijn hypotheekrente in Nederland …

Vergelijkend onderzoek nettolonen en werkgeverslasten. Iedereen beter af bij werken in Nederland

In Archief by robert

Grensoverschrijdende arbeid tussen Nederland en België is een veel voorkomend verschijnsel. Dit geldt voor zowel inwoners van België (werkzaam in Nederland) als voor inwoners van Nederland (werkzaam in België). Een vergelijking tussen werken in Nederland en werken in België is echter niet eenvoudig te maken. Bij grensoverschrijdende arbeid krijgt de werknemer op de eerste plaats te maken met een ander …

Plan uw toekomst(voorziening)! Toekomstvoorzieningen in internationaal verband

In Archief by robert

Tegenwoordig is het hebben van levensverzekeringspolissen een extra financiële zorg. Overweegt men een dergelijk product aan te gaan, dan worden alle elementen zorgvuldig tegenover elkaar afgewogen. Het mooie is dat personen die in België wonen financieel voordeel kunnen behalen door middel van het hebben of aangaan van pensioen- en/of lijfrentepolissen. In het NederBelgischMagazine van maart 2007 schreven wij al eerder …

Zorg Zorgen – naar Utrecht. “In the long run we wíll all be dead”.

In Archief by robert

Op 15 januari 2009 zal de zitting voor de Centrale Raad van Beroep te Utrecht plaats vinden. Dat zal dan het vierde proces zijn dat de stichting SBNGB voert. Dat is inderdaad na de zomervakantie 2008 zoals een eerder bericht luidde, maar wel wat lang erna. Tot troost moge dienen dat het in de regel twee jaar duurt voor een …

Brief staatssecretaris. De Wet schenk- en Erfbelasting

In Archief by robert

De staatssecretaris heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de voortgang van de modernisering van de successiewetgeving. Dat duidt erop dat hij nog geen nieuwe wet voorstelt. De brief zal hierna worden besproken.Helaas moet worden vastgesteld dat hij de problemen die hij vroeger voor de Nederbelg heeft opgeroepen niet behandelt. Eerder had de staatssecretaris toegezegd een volledige vernieuwing …

De bestaande fictie artikelen. Wet schenkings- en erfbelasting

In Archief by robert

Deze nog niet bestaande, zelfs nog niet ontworpen wet roept zoveel vragen op dat we nog veel kolommen daarover zullen vullen. Deze keer was de aanleiding het advies in het vorige nummer om voor het in werking treden van de wet schenkingen te doen, al dan niet onder voorbehoud van vruchtgebruik ten behoeve van de schenker. VereenvoudigingHet belangrijkste doel van …