Sociale verzekering Nederbelgen: lezersvraag werkloosheidsuitkering

In Archief by robert

Ik woon in België en heb een leuke baan aangeboden gekregen in Eindhoven. Hoe zit het nu als ik volledig werkloos word?

Op grond van het werken bent u sociaal verzekerd in Nederland. De werkloosheidsuitkering is echter een uitzondering. Wanneer u werkloos raakt, komt de uitkering in de hoofdregel vanuit het woonland. In uw geval zou dat dus België zijn.
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de duur en van uw persoonlijke situatie en varieert van 60% tot 40% van het (gemaximeerde) dagloon. De uitkering moet u aanvragen bij een uitbetalinginstelling in België: de vakbond of hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. U heeft hiervoor een ontslagbewijs nodig en het formulier E 301, dat u moet aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV), www.uwv.nl. Het formulier E 301 is nodig om uw arbeidsverleden te bepalen. De uitbetalinginstelling stuurt de aanvraag door naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA). De RVA beslist over het recht van de uitkering en vraagt vervolgens de uitkeringsinstelling om over te gaan tot uitbetaling van de uitkering.

Is er een mogelijkheid om de Nederlandse werkloosheidsuitkering te gaan ontvangen?
Die mogelijkheid is er wanneer u een beroep doet op het arrest-Miethe of wanneer u gedeeltelijk werkloos bent.
– Arrest-Miethe. Wanneer u volledig werkloos wordt, kan u op grond van het arrest-Miethe een Nederlandse werkloosheidsuitkering aanvragen. Op grond van de privé- en beroepsmatige banden die u met Nederland heeft, wordt dan gekeken of u een Nederlandse werkloosheidsuitkering kan ontvangen.
– Gedeeltelijke werkloosheid. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld vorstwerkloosheid of werktijdverkorting. U heeft dan, mits u voldoet aan de voorwaarden, recht op een Nederlandse uitkering. Uw dienstverband moet dan wel gehandhaafd blijven.

U kunt in beide gevallen de aanvraag indienen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) van de plaats waar u werkzaam bent geweest. Wanneer u een Nederlandse werkloosheidsuitkering krijgt uitgekeerd, blijft u ook Nederlands sociaal verzekerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat uw opbouw voor uw AOW door blijft lopen en u verzekerd blijft voor de zorgverzekeringswet. U heeft echter wel een meldingsplicht bij de uitvoerende instellingen. Geef tijdig aan dat u gestopt bent met werken en een Nederlandse werkloosheidsuitkering ontvangt.
De Nederlandse werkloosheidsuitkering is een loongerelateerde uitkering met een duur van minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Dit hangt af van uw arbeidsverleden. De hoogte van de uitkering is de eerste twee maanden 75% van het dagloon, daarna 70%.

Let wel op, u hebt weliswaar een hogere werkloosheidsuitkering uit Nederland maar hier kunnen wel fiscale gevolgen aan zitten. Neem voor meer informatie contact op met Team GWO in Maastricht. U kunt hen bereiken onder het volgende telefoonnummer:
0800 – 90 220 (zonder 0031 ervoor)
 

hits=1= / id=1609=