Staatssecretaris de Jager vertilt zich aan nieuwe successiewetgeving

In Archief by robert

De staatssecretaris van Financiën in Nederland, Jan Kees de Jager, opende met een toespraak op 14 april 2008 de discussie over een nieuwe successiewet. De staatssecretaris stelde dat de huidige wet eenvoudiger moet en hij wil de toptarieven verlagen. In het mei-nummer besteedde ere-notaris Kwakernaak hier uitgebreid aandacht aan. Na zeven maanden lijkt de aangekondigde grote hervorming van de wet uit te lopen op een eenvoudige reparatiewetgeving en heeft de staatssecretaris Nederlanders in België nodeloos verontrust.

Toespraak in Tilburg
Uitgangspunt van de wetswijziging, meldde de Jager in zijn toespraak op de Universiteit van Tilburg, is dat de opbrengst van de successieheffing tenminste gelijk moet blijven. De bewindsman wil dit bereiken door constructies die nu nog mogelijk zijn te verbieden, een defiscalisering waardoor kinderen geen successierecht verschuldigd zijn bij overlijden van eerste ouder en door introductie van een nieuwe heffing, de verkrijgersbelasting. Die nieuwe heffing heeft zware gevolgen voor Nederbelgische families. Het is een belasting die aan inwoners van Nederland wordt opgelegd over verkrijgingen uit hoofde van schenking of vererving van vermogensbestanddelen, afkomstig van niet-ingezetenen. Hoe ingrijpend dit is, illustreerde notaris Kwakernaak met een eenvoudig voorbeeld. Hierbij wordt verondersteld dat de bekende tienjaarstermijn ook voor deze heffing geldt. Een Nederbelg heeft een zoon die in Wageningen gaat studeren. Na afloop van de studie gaat de zoon weer in België wonen. Acht jaar daarna trouwt hij en koopt een huis. De koopsom van dat huis wordt hem door zijn vader geschonken. Omdat hij nog geen tien jaar uit Nederland weg is, wordt deze schenking in Nederland belast. Daar mag hij dan de in België betaalde 3% aftrekken. Wanneer al zo’n extreme transactie wordt belast, behoeft men zich geen illusie te maken over wat er gebeurt bij een eenvoudige schenking of vererving aan een Nederlands ingezetene afkomstig van een buitenlander.

Causerie voor Estateplanners
Op 25 juni 2008 houdt de staatssecretaris in Den Haag nog een causerie voor Nederlandse estateplanners. Aangekondigd was dat dit een beantwoording zou worden van de vragen die naar aanleiding van de rede van de staatssecretaris in Tilburg waren gesteld. Maar de bewindsman houdt een meer algemene voordracht en de verkrijgersbelasting wordt niet aangestipt. Veel wijzer worden de aanwezigen niet bij de bijeenkomst, maar de staatssecretaris heeft toegezegd dat hij de materie zal opnemen in een contourennota die in september zou verschijnen. In het augustusnummer kunt het een en ander nog eens nalezen in het artikel van ere-notaris Kwakernaak.
Het tijdschrift Estate Planning besteedt in een speciaal nummer aandacht aan de aangekondigde wetswijzigingen. Een artikel, waarvoor de gehele redactie tekende, had als opschrift “Staatssecretaris, vertilt u niet aan de Successiewet”.

Brief aan Tweede Kamer
In oktober schrijft de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de modernisering van de successiewetgeving. Ook deze brief is nog steeds een globale opsomming van de voornemens van de staatssecretaris. Over de verkrijgersbelasting wordt met geen enkel woord in de brief geschreven. Zoals in de novembereditie ere-notaris Kwakernaak schreef: “Als volledig leek in Haagse kringen weet ik eerlijk gezegd niet welke betekenis aan dit stilzwijgen moet worden toegekend”.

Delegatie naar Den Haag
Eind november vertrekt een delegatie van VVD-Antwerpen, bestaande uit de afdelingssecretaris Brord Wehmeijer en ere-notaris Kwakernaak naar Den Haag voor een ontmoeting met voormalig staatssecretaris van VROM Johan Remkes. Remkes zit sinds eind 2006 voor de VVD in de Tweede-Kamerfractie en vertegenwoordigt zijn partij in de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Hij meldt de delegatie uit België, dat in een commissievergadering staatssecretaris de Jager heeft aangegeven dat er geen verkrijgersbelasting wordt ingevoerd! Maar ook de defiscalisering gaat niet door.
Ere-notaris Kwakernaak merkt op dat de bewindsman is moeten terugkomen op zijn grote plannen omtrent de hervorming van de wet: “Het wordt uiteindelijk een soort reparatiewetgeving ten aanzien van de Anglo-Amerikaanse trust, de Nederlandse Familiestichting, de Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, Treuhand en andere buitenlandse instellingen. Hoewel dit goed nieuws is voor de Nederbelgische families, heeft zijn aanpak velen nodeloos verontrust”.

hits=1= / id=1610=