Kritisch controleren van voorlopige jaarafrekening CVZ

In Archief by robert

Eind december 2010 heeft het CVZ een start gemaakt met het versturen van de voorlopige jaarafrekeningen 2008. Deze jaarafrekening van het CVZ gaat over de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die in België wonende Nederlandse gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden (hierna alleen genoemd: gepensioneerden) moeten betalen voor de zorg die zij in België kunnen krijgen. Met deze jaarafrekening corrigeert het CVZ bij alle gepensioneerden …

Reactie en naschrift op het artikel “Joop, Sien en de twee piratenschepen” . Loopt het schip van Joop en Sien toch nog op een fiscale klip?

In Archief by robert

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de bijdrage “Joop, Sien en de twee piratenschepen” van professor Geelhand de Merxem in NederBelgischMagazine november 2010, pagina 78. De schrijver signaleert daarin diverse mogelijkheden om door middel van huwelijksvermogensrechtelijke constructies (“Casmanclausule”, “sterfhuisclausule” of “catamaran-structuur”) de kinderen in erfrechtelijk opzicht op afstand te houden zolang de langstlevende echtgenoot in leven is. Afgezien van …

Laat u uw gast uit Nederland betalen om naar u te rijden?

In Archief by robert

Of het nu gaat om kilometerheffing voor vrachtvervoer of om een wegenvignet voor personenwagens, feit is dat al wie straks door België passeert, zal moeten betalen om gebruik te maken van de wegeninfrastructuur. Streefdatum om hiermee te beginnen is 2013. Maar of deze datum gehaald wordt, betwijfelt professor Bruno De Borger. De wetenschapper van de Universiteit Antwerpen (UA) kan zich …

Wesley en Loes en hun drie minderjarige kinderen

In Archief by robert

Wesley is samen met zijn ouders in 1996 naar België geëmigreerd. Op het Sint-Michiels college te Brasschaat leert hij Loes kennen. Ook zij is dochter van Nederbelgen en woont reeds sinds haar geboorte in België. Op het bal van de laatstejaars slaat de vonk over en sindsdien vormen zij een koppel. Na hun universitaire studies aan de Universiteit Antwerpen (hij …

Afkoop pré-Brede Herwaarderingslijfrenten niet belast in Nederland, Hoge Raad 25 februari 2011

In Archief by robert

Dit is een zeer belangrijke uitspraak van de Hoge Raad. De vraag die al langer speelt is of Nederland eigenlijk wel belasting mag heffen over uitkeringen uit en/of afkoopsommen van oudregimelijfrenten (pré-Brede Herwaardering), waarvan de begunstigde in het buitenland woont. Onder het vorige belastingverdrag met België van voor 2003 is al langer duidelijk dat dit niet kan. Voor het nieuwe …

Europese Commissie start procedure tegen Nederland inzake exitheffingen voor ondernemingen

In Archief by robert

In de Nederlandse wet zijn bepalingen opgenomen die leiden tot een onmiddellijke belastingheffing (exitheffing) over meerwaarden op activa, als ondernemingen hun vestigingsplaats naar een ander land verplaatsen. De Europese Commissie heeft in maart 2010 bij Nederland het verzoek ingediend om de Nederlandse exitheffingen aan te passen. Omdat Nederland aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, is op 24 november 2010 …

BPM: Beschikking Europese Hof van Justitie d.d. 29 september 2010 leidt tot uitspraak Rechtbank Breda én nieuw beleidsbesluit staatssecretaris van Financiën

In Archief by robert

In de nieuwsbrief is al een aantal malen aandacht besteed aan de heffing van BPM in buitenlandsituaties. Dit leidt tot vele juridische procedures en inmiddels ook tot een nieuw besluit van de Nederlandse staatssecretaris. Zowel een uitspraak van Rechtbank Breda van 24 december 2010 als het nieuwe beleidsbesluit is gebaseerd op een beschikking van het Europese Hof van Justitie van …