Kritisch controleren van voorlopige jaarafrekening CVZ

In Archief by robert

Eind december 2010 heeft het CVZ een start gemaakt met het versturen van de voorlopige jaarafrekeningen 2008. Deze jaarafrekening van het CVZ gaat over de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die in België wonende Nederlandse gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden (hierna alleen genoemd: gepensioneerden) moeten betalen voor de zorg die zij in België kunnen krijgen.
Met deze jaarafrekening corrigeert het CVZ bij alle gepensioneerden een te hoog ingehouden bedrag aan nominale bijdrage Zvw. Ook past het CVZ bij gepensioneerden met een meeverzekerde partner een extra heffingskorting toe. Als gevolg daarvan zullen veel gepensioneerden geld terugkrijgen.
Omdat gebleken is dat in de jaarafrekeningen van het CVZ geregeld fouten voorkomen, blijft het zinvol om deze goed te controleren. Gepensioneerden krijgen daardoor mogelijk (extra) geld terug. Daarvoor volgen een aantal tips voor de controle.

Geld terug door correctie nominale bijdrage Zvw
In 2008 is op de pensioenen is 100 euro per maand aan vaste nominale Zvw bijdrage ingehouden. Bij de vaststelling van die bijdrage was echter geen rekening gehouden met de invloed van het eigen risico. De juiste nominale bijdrage is 91,42 euro per maand. Dit bedrag zal het CVZ bij de voorlopige jaarafrekening 2008 hanteren.
Voorbeeld.
Jan en Elly wonen heel 2008 in België. Jan heeft AOW. Op de AOW is heel 2008 de Zvw bijdrage buitenland ingehouden. Elly heeft geen inkomen. Zij is meeverzekerd bij Jan. Jan betaalt voor haar de nominale bijdrage.

Op AOW ingehouden bijdrage: 24*€ 100*0,6149 (woonlandfactor)= € 1349,14
Af: Verschuldigde bijdrage: 24*€ 91,42*0,6149 (idem) = € 1475,76
Jan krijgt terug aan teveel ingehouden nominale bijdrage Zvw: = € 126,62

Geld terug door toepassing extra heffingskortingen
Op het pensioen van een verdragsgerechtigde gepensioneerde worden naast de nominale bijdrage ook inkomensafhankelijke bijdrages ingehouden. Deze bijdrages worden berekend overeenkomstig de regels die gelden voor de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.
Het pensioenorgaan brengt op de procentuele AWBZ-bijdrage heffingskortingen in mindering. Dit is in ieder geval de algemene heffingskorting, en indien van toepassing, de jonggehandicaptenkorting (bij een Wajonguitkering) en de alleenstaande ouderenkorting (bij een AOW voor alleenstaanden).

Bij de jaarafrekening hanteert het CVZ daarbovenop, indien van toepassing:
-de ouderenkorting (bij 65 jaar en ouder met verzamelinkomen < € 32.234 (2008)
-een heffingskorting als de partner van de verdragsgerechtigde geen inkomen heeft. Als de partner een heel klein inkomen heeft, is er recht op een gedeeltelijke korting.
Voorbeeld
We blijven bij Jan en Elly. Jan heeft naast de AOW ook nog aanvullende pensioenen. Totaal inkomen € 30.000. Elly heeft geen inkomen. Elly is jonger dan 65 jaar.

Totaal op AOW en pensioenen ingehouden AWBZ-bijdrage:
12,15% * € 30.000 € 3645,00
Af: Algemene heffingskorting € 750,00
Totaal ingehouden € 2895,00*0,6149 (woonlandfactor) = € 1780,14
Extra heffingskortingen bij jaarafrekening
-Ouderenkorting € 377,00
-Korting partner € 2074,00
Af: totaal extra kortingen € 2451,00
Totaal verschuldigd € 444,00 *0,6149 (woonlandfactor) = € 273,02
Jan krijgt terug aan teveel ingehouden AWBZ bijdrage: = € 1507,12

Tips voor controle juistheid voorlopige jaarafrekening 2008
Tip 1
Controleer of het aantal maanden nominale bijdrage Zvw overeenkomt met de periode van wonen in het buitenland met verdragsrecht van u, uw eventuele partner en kinderen > 18 jaar in 2008.
Tip 2
Komen de bijdrage-inkomens Zvw en AWBZ, en de ingehouden bijdrages Zvw overeen met de (totalen van) inkomens en inhoudingen op de jaaropgave(s) van pensioen- en uitkeringsinstanties? Beter is het nog om te rekenen met de specificaties van de maanduitkeringen. Meer werk, maar zeker bij een uitkering van het UWV is dit wenselijk.
Tip 3
Is de procentuele Zvw bijdrage door het pensioenorgaan abusievelijk aan de Belastingdienst afgedragen? Vraag teruggave www.belastingdienst.nl/zvw
Tip 4
De verzekeringssituatie op de eerste dag van de maand is voor het CVZ bepalend voor de hele maand. Vooral als u in 2008 terug naar Nederland bent gegaan, moet u hierop attent zijn. Als uw vestigingsdatum in Nederland niet op de eerste van de maand valt, is de kans groot dat u over die maand dubbel betaalt.
Tip 5
Hebt u een partner die niet is meeverzekerd bij u en met weinig of geen inkomen, of bent u een alleenstaande ouder, of hebt u maatschappelijk, gedurfd of cultureel belegd? Vraag voor de definitieve jaarafrekening 2008 extra heffingskortingen aan. Zie www.buitenland.cvz.nl/webformulieren/aanvraag_heffingskortingen.asp
hits=2= / id=1967=