Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

In Archief by robert

Eerst tien jaar weg uit Nederland … Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De Nederlandse Successiewet kent namelijk een zogenaamde woonplaatsfictie, waardoor over schenkingen die worden gedaan binnen tien jaar na de emigratie Nederlandse schenkbelasting verschuldigd is. De regeling is niet van toepassing als men niet langer …

Nieuwe belastingwetgeving noopt tot structurering van vermogen. Een vergelijk met omringende landen

In Archief by robert

Het is slechts een kleine aanpassing in de Nederlandse fiscale wetgeving, maar heeft wel ingrijpende gevolgen voor de directeur-grootaandeelhouders in het Nederland-België traject. De wijziging staat in het wetsvoorstel Belastingplan 2016 en betreft de aanmerkelijkbelangclaim op een vennootschap. Voorheen had deze claim een duur van 10 jaar, maar vanaf 1 januari 2016 wordt dit levenslang. Om te voorkomen dat veel …

Antwoord op vragen over terugbetaling dividendbelasting

In Archief by robert

Brief staatssecretaris 9 oktober 2015   In een drietal arresten van 17 september 2015 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat Nederland in een aantal gevallen te veel dividendbelasting heft van niet-inwoners van Nederland. Deze Nederlandse dividendbelasting kunnen niet-inwoners niet verrekenen. Deze heffing van doorgaans 15% is daarmee voor hem definitief. Volgens het Hof moet er een vergelijking worden …

Informatie-uitwisseling met Curaçao

In Archief by robert

De nieuwe belastingregeling met Curaçao gaat vanaf 2016 in. Daarnaast zijn Nederland en Curaçao een regeling overeengekomen om automatisch inkomensgegevens uit te gaan wisselen. Tot de gegevens die uitgewisseld gaan worden, behoren onder meer rente, dividend, loon, pensioen en onroerend goed. Daarnaast kent de regeling de mogelijkheid om bepaalde doelgroepacties op te zetten of om gezamenlijk een belastingonderzoek te doen …

Blijven, terugkeren of doorverhuizen?

In Archief, Interesting by robert

België is een land met heel wat troeven o.a. op gebied van wonen, cultuur, gezondheidszorg, maar ook op vlak van fiscaliteit. Het Belgisch fiscaal advocatenkantoor Tiberghien begeleidt sedert meer dan 75 jaar vermogende particulieren, families en hun bedrijf. Ze adviseerden in de loop der jaren ook heel wat Nederlanders bij hun aankomst in en/of vertrek uit België.   In dit …

Grondige hervorming van Belgisch vennootschapsrecht in aantocht

In Archief by robert

De Minister van Justitie wil een grondige hervorming van het vennootschapsrecht doorvoeren en maakte daarvan onlangs de krachtlijnen bekend. De modernisering van het vennootschapsrecht heeft een dubbele insteek, enerzijds moet het verhinderen dat de Belgische ondernemers hun toevlucht zouden nemen tot buitenlandse vennootschapsvormen; anderzijds moet het de buitenlandse ondernemers warm maken om breder gebruik te maken van de Belgische rechtsvormen. …

Vlabel publiceert standpunt over Britse Inheritance Tax

In Archief by robert

Indien een persoon bij zijn overlijden zijn laatste fiscale woonplaats had in Vlaanderen, zal er bij zijn overlijden Vlaamse erfbelasting verschuldigd zijn op zijn volledige vermogen. Hieronder worden al zijn goederen begrepen, waar ook ter wereld.   Daarnaast geldt er in het Verenigd Koninkrijk een ‘Inheritance Tax’ die wordt geheven op alle bezittingen die een niet-inwoner had op het moment …

Startschot voor de Vlaamse ‘gemengde’ rulings

In Archief by robert

Met de invoering van de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit werd – weliswaar in twee bewegingen – door de Vlaamse decreetgever voorzien in een nieuwe Vlaamse ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse Administratie’ (hierna Vlaamse rulingsdienst). Bij de Vlaamse rulingdienst kan men sinds 14 augustus van dit jaar terecht voor een aanvraag tot voorafgaande beslissing, een ruling genoemd. Met een dergelijk verzoek …

Tax shift in Brussel

In Archief by robert

Ook de Brusselse regering gaat een fiscale hervorming doorvoeren met als doel de personenbelasting en de registratierechten voor haar inwoners te verlagen. Om dit te bekostigen wordt onder meer de woonbonus afgeschaft en zal de regering de onroerende voorheffing verhogen. Deze hervorming zal in twee fases uitgewerkt worden.   De eerste fase zou in werking treden vanaf 1 januari 2016. …

De fiscale regularisatie in een permanent jasje

In Archief by robert

Bij het akkoord over de tax shift en de begrotingscontrole voor 2016 werd beslist om een jaar eerder dan verwacht een wettelijke regeling uit te werken voor een permanente fiscale regularisatie. Vanaf 1 januari 2016 zullen niet-aangegeven inkomsten en kapitalen uit het verleden opnieuw geregulariseerd kunnen worden bij het Contactpunt Regularisaties (CPR). In tegenstelling tot eerdere regelingen zou het dit …

Verhoging van de roerende voorheffing

In Archief by robert

De federale regering heeft beslist om in het kader van de tax shift de roerende voorheffing van 25% naar 27% te verhogen en dit een jaar eerder dan verwacht. De roerende voorheffing is onder meer van toepassing op dividenden, interesten, enz. Ook bij uitkering van de liquidatiereserve binnen de vijf jaar stijgt de roerende voorheffing van 15% naar 17%. Het …

Nieuwe speculatietaks

In Archief by robert

Eén van de aangekondigde maatregelen is de invoering van een speculatietaks. De speculatietaks is een belasting op de meerwaarden gerealiseerd op de overdracht van beursgenoteerde effecten binnen een termijn van zes maanden vanaf hun aankoop. De speculatietaks zal in werking treden vanaf 1 januari 2016. In principe worden enkel effecten gevat aangekocht na 1 januari 2016.Wat zijn de krachtlijnen van …

Wat brengt het akkoord over de tax shift en de begrotingscontrole 2016?

In Archief by robert

De Belgische federale regering is druk in de weer met de zogenaamde ‘tax shift’. Deze tax shift houdt in dat er een verschuiving van de belastingdruk wordt doorgevoerd om de lasten op arbeid te verlagen. De regering heeft een website gelanceerd zodat burgers kunnen nagaan wat de tax shift concreet voor hen inhoudt (www.mijntaxshift.be).   Om werknemers meer netto-loon te …

Nieuwe belastingwetgeving noopt tot structurering van vermogen

In Archief by robert

Een vergelijk met omringende landen   Het is slechts een kleine aanpassing in de Nederlandse fiscale wetgeving, maar heeft wel ingrijpende gevolgen voor de directeur-grootaandeelhouders in het Nederland-België traject. De wijziging staat in het wetsvoorstel Belastingplan 2016 en betreft de aanmerkelijkbelangclaim op een vennootschap. Voorheen had deze claim een duur van 10 jaar, maar vanaf 1 januari 2016 wordt dit …

Nederland waarschijnlijk in beroep tegen Starbucks-besluit Europa

In Archief by robert

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de afspraken die een aantal Europese landen hebben gemaakt met een in dat land gevestigd onderdeel van een multinational. Dergelijke afspraken worden ook wel rulings genoemd. In Nederland gaat het om de afspraken die zijn gemaakt met het koffieconcern Starbucks. Rulings dienen met name om zekerheid vooraf te creëren tussen de belastingdienst en …

Verdere aanscherping wetsvoorstel levenslange conserverende aanslag op aanmerkelijk belangaandelen

In Seminars by robert

Met Prinsjesdag is een wetswijziging aangekondigd die ervoor zal zorgen dat een conserverende aanslag op aandelen in de eigen BV niet langer maximaal tien jaar duurt, maar dan feitelijk levenslang (of soms nog langer) opgelegd kan worden. Het doel is om te voorkomen dat emigranten de tienjaarstermijn uitzitten en dan alsnog (onbelast of laagbelast) de meerwaarde op de aandelen realiseren. …

Belastingregeling Nederland Curaçao is definitief

In Archief by robert

De wet is in het Staatsblad geplaatst en zal effectief van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016. Eén van de gevolgen van deze nieuwe regeling is dat een emigratie om gebruik te kunnen maken van de Curaçaose Pensionadoregeling in veel gevallen minder aantrekkelijk is geworden, doordat Nederland ook over pensioen- en soortgelijk inkomen een heffingsrecht krijgt. Ook voor aanmerkelijk belanghouders …

Beheer vermogen zwartspaarder vanuit Nederland

In Archief by robert

Hoge Raad, 9 oktober 2015   Door onder meer de Belastingdienst en de FIOD wordt jacht gemaakt op zwartspaarders, personen die een deel van hun vermogen niet opgeven in de belastingaangifte. Als er vermogen wordt ontdekt, dan kan Nederland alsnog navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opleggen, in de meeste gevallen met een boete erbij. Deze boete kan zelfs oplopen tot 300% van de …

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

In Archief by robert

De Staatssecretaris van Financiën is bij brief van 11 september 2015 ingegaan op een aantal probleempunten bij grensoverschrijdend werken.   In deze brief gaat hij ook in op de afschaffing van de keuzeregeling en de daarvoor in de plaats gekomen nieuwe regeling voor de kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Deze oude en nieuwe regelingen zijn het meest bekend vanwege de mogelijkheid hypotheekrente …

Dieselgate en de Nederlandse autobelastingen

In Archief by robert

Bij een Amerikaans onderzoek is gebleken dat bij, in ieder geval, het merk Volkswagen er gebruik wordt gemaakt van software in het motormanagement dat milieutesten herkend. Het gevolg daarvan is dat betere milieuprestaties bij de testen worden behaald, dan in realiteit op de weg haalbaar zou zijn. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx)   De Nederlandse …