Informatie-uitwisseling met Curaçao

In Archief by robert

De nieuwe belastingregeling met Curaçao gaat vanaf 2016 in. Daarnaast zijn Nederland en Curaçao een regeling overeengekomen om automatisch inkomensgegevens uit te gaan wisselen. Tot de gegevens die uitgewisseld gaan worden, behoren onder meer rente, dividend, loon, pensioen en onroerend goed.

Daarnaast kent de regeling de mogelijkheid om bepaalde doelgroepacties op te zetten of om gezamenlijk een belastingonderzoek te doen bij één belastingplichtige.

De uitwisseling van gegevens met Curaçao past in de huidige ontwikkeling voor meer internationale transparantie, waarbij steeds meer landen onderling informatie uitwisselen over inkomen en vermogen.