Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0119.N: AOW-uitkering rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op beroepswerkzaamheid

In Seminars by robert

5 MEI 2017 F.15.0119.N/1 BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de adviseur-generaal-gewestelijk directeur der directe belastingen Antwerpen II, met kantoor te 2500 Lier, Kruisbogenhofstaat 24/1, eiser, tegen 1. J. S., 2. Ch. M., verweerders, met als raadsman mr. Saskia Lust, advocaat bij de balie te Brussel, met kantoor …

Cassatierechtspraak inzake de wet over de aanvullende pensioenen: vervolg en toepassing

In Seminars by robert

In het artikel ‘Fiscus vangt bot bij het Hof van Cassatie over de inwerkingtreding van de wet over de aanvullende pensioenen’(pagina 54 van het februarinummer) hebben wij bericht dat de fiscus naar het Hof van Cassatie (het hoogste gerechtshof) is gestapt om een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen inzake de inwerkingtreding van de Wet over de aanvullende …

Afschaffing Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

In Seminars by robert

Nederland kent veel zelfstandigen. Deze zelfstandigen, ook wel zzp’ers genoemd, zijn niet in dienstbetrekking werkzaam en worden daardoor op een aantal punten anders behandeld dan werknemers. Zo hebben zelfstandigen in beginsel geen ontslagbescherming en zijn ze niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit maakt zzp’ers flexibele en soms ook goedkope krachten en vandaar dat bedrijven zzp’ers graag inhuren, met name voor …

Verdere aanscherping wetsvoorstel levenslange conserverende aanslag op aanmerkelijk belangaandelen

In Seminars by robert

Met Prinsjesdag is een wetswijziging aangekondigd die ervoor zal zorgen dat een conserverende aanslag op aandelen in de eigen BV niet langer maximaal tien jaar duurt, maar dan feitelijk levenslang (of soms nog langer) opgelegd kan worden. Het doel is om te voorkomen dat emigranten de tienjaarstermijn uitzitten en dan alsnog (onbelast of laagbelast) de meerwaarde op de aandelen realiseren. …