Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

In Archief by robert

De Staatssecretaris van Financiën is bij brief van 11 september 2015 ingegaan op een aantal probleempunten bij grensoverschrijdend werken.

 

In deze brief gaat hij ook in op de afschaffing van de keuzeregeling en de daarvoor in de plaats gekomen nieuwe regeling voor de kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Deze oude en nieuwe regelingen zijn het meest bekend vanwege de mogelijkheid hypotheekrente op de buitenlandse woning af te trekken van Nederlands inkomen: hypotheekrenteaftrek voor niet-inwoners.

In het kort had verreweg het grootste deel van de belastingplichtigen die buiten Nederland woonde onder de oude keuzeregeling de mogelijkheid om buitenlandse aftrekposten ten laste van Nederlands inkomen te brengen. Of dit per saldo gunstig uitpakte, was overigens niet altijd meteen duidelijk, bijvoorbeeld door de werking van de sanctie- en inhaalregeling.

 

Vanaf de invoering van de nieuwe regeling per 1 januari 2015 komen veel minder mensen voor deze aftrekken in aanmerking. In de eerste plaats staat de regeling voortaan alleen nog maar open voor inwoners van de EU, de EER + Zwitserland en de BES-elanden. Daarnaast geldt vanaf 2015 de eis dat ten minste 90% van het inkomen in Nederland belast moet worden.

Voor iedereen die vanaf 2015 niet meer (of veel minder) van de hypotheekrenteaftrek voor niet-inwoners gebruik kan maken, zal dit een heel stevig financieel nadeel betekenen. Zij kunnen daarbij vaak geen kant op, omdat woningfinancieringen meestal voor vele jaren worden vastgelegd. De Staatssecretaris merkt in het rapport daarover op dat de wet al in 2013 was aangenomen en dat iedereen daarom de tijd had om zich voor te bereiden. Maar daarbij wordt ons inziens wel (te) weinig rekening gehouden met langlopende hypotheken.