Sociale verzekering Nederbelgen: Algemene lezersvraag

In Archief by robert

Ik ga over drie weken met mijn gezin verhuizen naar België. Mijn man zorgt thuis voor de kinderen. Ik blijf voor mijn Nederlandse werkgever werken. Ik hoop nog lang bij mijn baas te werken, maar je weet het tegenwoordig nooit. Wat moet ik doen als het werk stopt en mijn werkgever failliet gaat? En hoe zijn mijn man en kinderen …

Tarieven voor EU-sms kelderen

In Archief by robert

De EU heeft de prijs verminderd die telecomoperatoren u mogen aanrekenen voor mobiel bellen of gebeld worden in het buitenland (ook wel “roaming” genoemd). Ook voor sms’en en surfen worden maximumtarieven bepaald, die in de komende drie jaar nog zullen dalen. Deze nieuwe regels, die net op tijd komen voor de zomervakantie, zijn een overwinning voor de Europese consumenten. Dankzij …

Verlaging BTW bij woningen

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2009 kan men voor de afbraak en heropbouw van een woning, voor het oprichten van een nieuwe woning en voor de verkoop van een nieuwe woning genieten van het verlaagde BTW-tarief van 6%. De nieuwe maatregelen gelden tot 31 december 2009. Afbraak en heropbouw Het verlaagde tarief van 6% is onder bepaalde voorwaarden reeds mogelijk sinds 1 …

Geen fictieve vaste inrichting

In Archief by robert

Een in België gevestigde bvba verricht advieswerk aan het bedrijfsleven en de overheid. Het enige personeelslid heeft in Nederland advieswerk verricht waarbij de beloning voor die werkzaamheden is uitbetaald aan de bvba. In geschil is onder meer of de bvba in Nederland een fictieve vaste inrichting heeft waardoor Nederlandse loonbelastingheffing in beeld komt Het hof oordeelt in hoger beroep dat …

Buitenlandse BTW teruggave eenvoudiger

In Archief by robert

Per 1 januari 2010 komt een vereenvoudigde procedure voor teruggaaf van buitenlandse BTW. Bij de nieuwe teruggaafprocedure kan een verzoek bij de belastingautoriteiten van de eigen lidstaat worden ingediend. Daarnaast worden er duidelijke termijnen gesteld waarbinnen de EU-lidstaat moet beslissen over het verzoek en waarbinnen betaald moeten worden. Verder hoeven niet meer alle originele facturen met het verzoek meegestuurd te …

Never a dull moment (de zorgverzekering)

In Archief by robert

Volgens de advocaat van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland valt binnenkort een uitspraak te verwachten over de woonlandfactor. Op de Zorgverzekering-bijdrage vindt een correctie plaats, de zogenaamde woonlandfactor. Deze woonlandfactor is ingevoerd nadat de oorspronkelijke bijdrageregeling door de rechter als onmiskenbare schending van het gelijkheidsbeginsel is aangemerkt. Maar de woonlandfactor voor België moet veel lager. Het zorgniveau …

BPM-naheffing op Belgische auto vernietigt !

In Archief by robert

Een familielid uit Nederland, bijvoorbeeld een studerend kind, wil even de wagen van de ouders – die in België wonen – lenen om spullen van of naar zijn huis te rijden. Als een van de ouders niet meerijdt, dan kan het misgaan in Nederland. Of toch niet meer? Bij een controle op 10 juni 2005 constateert de politie dat een …

Onderhoudskosten Belgisch kasteel

In Archief by robert

Een persoon bewoont in België een kasteel en werkt in Nederland. Hij kiest voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige en brengt de onderhoudskosten van het kasteel in aftrek als uitgaven voor monumentenpanden. De inspecteur weigert de aftrek, omdat het kasteel niet is ingeschreven in de registers van de Monumentenwet 1988. De rechtbank in Nederland acht deze beperking een verboden belemmering …

Diploma´s Nederland en Vlaanderen

In Archief by robert

Nederland en Vlaanderen gaan elkaars diploma´s en graden automatisch erkennen. Daarmee wordt het nog makkelijker om met een Nederlands diploma in Vlaanderen door te studeren of aan de slag te gaan en vice versa. Dit zijn minister Plasterk en de Vlaamse minister voor het hoger onderwijs Vandenbroucke eind april in Leuven overeengekomen.  Dit besluit wordt vastgelegd in een verdrag tussen …

Toegankelijkheid zorgstelsel

In Archief by robert

De EU tracht zich in te zetten voor veilige geneeskundige behandelingen en streeft zij ernaar dat iedere burger van de Europese Unie toegang heeft tot medische behandeling. Sinds 1 juni 2004 is de Europese verzekeringskaart in werking getreden. Deze vergemakkelijkt toegang tot medische faciliteiten in andere lidstaten. De kaart vervangt formulier E111. Het Europees Parlement heeft in april 2009 ingestemd …

Nederlanders in het buitenland de dupe

In Archief by robert

Nederlanders die in het buitenland wonen hebben grote problemen om hun teveel betaalde bijdrage voor de zorg terug te krijgen. Dat bedrag kan oplopen tot € 5.000. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ), dat verantwoordelijk is voor de terugbetaling, heeft te kampen met computerproblemen. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, constateert na onderzoek dat het onterecht is dat deze groep mensen steeds …

Handelsbetrekkingen in Europa

In Archief by robert

Het nieuwe webportaal “Your Europe Business” geeft ondernemers makkelijk toegang tot informatie over handelsverkeer binnen de Lidstaten. De site helpt KMO’s voordeel te halen uit het vrije handelsverkeer dat mogelijk is binnen de eengemaakte markt en tussen de 27 Lidstaten. “Your Europe Business” geeft bijvoorbeeld antwoord op vragen zoals: Hoe registreer ik mijn bedrijf in Nederland? Welke toelatingen zijn nodig om …