Sociale verzekering Nederbelgen: Algemene lezersvraag

In Archief by robert

Ik ga over drie weken met mijn gezin verhuizen naar België. Mijn man zorgt thuis voor de kinderen. Ik blijf voor mijn Nederlandse werkgever werken. Ik hoop nog lang bij mijn baas te werken, maar je weet het tegenwoordig nooit. Wat moet ik doen als het werk stopt en mijn werkgever failliet gaat? En hoe zijn mijn man en kinderen straks verzekerd?

Ziektekosten
Als u in België woont en in Nederland blijft werken, blijft u in Nederland sociaal verzekerd. Aangezien uw man niet werkt, bent u verplicht om u in België bij het ziekenfonds in te schrijven. U kunt bij de Nederlandse ziektekostenverzekeraar een E106 formulier opvragen waarmee u zich in België bij het ziekenfonds kunt inschrijven. Uw gezinsleden worden op uw E106 formulier als meeverzekerde gezinsleden bijgeschreven. Het Belgische ziekenfonds geeft deze gegevens door aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in Nederland. Aan uw man en kinderen boven de 18 jaar wordt vervolgens een nominale bijdrage van € 710 per persoon per jaar in rekening gebracht. Uw gezin heeft recht op zorg in België volgens het Belgische ziekenfondspakket, inclusief bijbehorende remgelden (eigen bijdrage). Uw man kan een beroep doen op de Nederlandse zorgtoeslag. Voor informatie over de toeslag kunt u terecht bij www.toeslagen.nl

Keuzerecht
U heeft als grensarbeider keuzerecht voor het inroepen van zorg in Nederland of België. Uw gezinsleden hebben dit ook en kunnen voor medicijnen en basiszorg ook terecht in Nederland. Om de kosten van gebruikte zorg in Nederland te verrekenen is een MVG111 (Meeverzekerde Gezinsleden) verklaring noodzakelijk. Vergoedingen vinden altijd plaats conform de Nederlandse voorwaarden. Neem voor meer informatie over voorwaarden en afgifte van de MVG111 verklaring contact op met Agis Zorgverzekeringen in Nederland 0031-334456870.

Interessant en voordelig
Let op welke kosten wél en niet in het Nederlandse basispakket zijn opgenomen. In België geldt het remgeld, in Nederland geldt voor de meeverzekerde gezinsleden géén eigen risico. Uw gezinsleden kunnen net als u uiteindelijk kiezen waar ze het beste en goedkoopste zorg kunnen gebruiken.

Betalingsonmacht werkgever
Uw werkgever in Nederland verkeert straks in financiële problemen. Hierdoor ontvangt u geen salaris meer. De werkgever heeft een betalingsachterstand. Afhankelijk van het vervolg kan de werkgever failliet verklaard worden door de rechter of bijvoorbeeld overgenomen worden door een ander bedrijf. Bij een faillissement is er in veel gevallen een curator aangewezen om de financiële zaken zo goed mogelijk af te ronden. De curator kan u vragen door te blijven werken, terwijl gezocht wordt naar een doorstart of opvolger. U bent verplicht om dit te doen, want uw dienstverband is nog niet afgelopen. Neem in ieder geval contact op met Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en geef het faillissement door. UWV stelt vervolgens vast of u in aanmerking komt voor een uitkering in verband met de betalingsachterstand van uw werkgever. Deze uitkering kan bijvoorbeeld bestaan uit achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, spaarloon, atv etc. U kunt deze uitkering krijgen tot wat u dertien weken vóór de opzegdatum nog tegoed heeft. Het loon over de opzegtermijn wordt tot maximaal zes weken na de opzegtermijn doorbetaald. UWV bericht u over de einddatum van uw dienstverband. Ga ondertussen alvast op zoek naar ander werk en schrijf u zo snel mogelijk in bij UWV. Heeft u na het einde van de uitkering nog geen andere baan gevonden, dan kunt u in België een aanvraag voor een Belgische WW-uitkering indienen. Het woonland is namelijk bevoegd om de uitkering bij werkloosheid te beoordelen en vervolgens te betalen. Heeft het bedrijf een doorstart gemaakt, dan krijgt u van de nieuwe eigenaar uw achterstallige salaris. U hoeft dan géén aanvraag voor een uitkering bij UWV in te dienen. Als het bedrijf pas na het faillissement wordt overgenomen, dan hoeft de nieuwe eigenaar geen achterstallig salaris te betalen. In dit geval kunt u wél een beroep doen op een uitkering van UWV.

Belgsiche WW
Als u in aanmerking komt voor een Belgische WW-uitkering, dan wordt u Belgisch sociaal verzekerd. Dit kan voor u en uw gezin een aantal gevolgen hebben. Zo eindigt bijvoorbeeld uw Nederlandse ziektekostenverzekering en AOW-opbouw en zult u zich in België bij het ziekenfonds moeten inschrijven. De aanvraag voor een Belgische ww-uitkering verloopt via de Hulpkas voor Werkloosheidskeringen (HVW) van uw woonplaats. Op de site www.hvw.fgov.be kunt u de kantoren bij u in de buurt terugvinden. Bij de aanvraag zult u een formulier E301 en een ontslagbewijs van uw Nederlandse werkgever nodig hebben. UWV geeft de E301 formulieren in Nederland af. U kunt dit formulier telefonisch opvragen via 0031-888 98 20 01.

Fiscale gevolgen
Naast de sociale zekerheid verandert er voor u ook een en ander op fiscaal gebied. De uitkering is in België belast. Stel dat u in Nederland gebruik maakt van hypotheekrente aftrek, dan heeft dit behoorlijke consequenties. Zo kan de terugploegregeling of inhaalregeling op u van toepassing zijn. Voor details en uitvoerige informatie over deze fiscale consequenties kunt u contact opnemen met team GWO te Maastricht. U kunt ze bereiken op het nummer 0800-90220 (zonder 0031 ervoor).

Conclusie
Als uw werkgever failliet gaat, kunt u terugvallen op een tijdelijke faillissementsuitkering van UWV in Nederland. Als u na deze uitkering nog geen werk gevonden heeft, kunt u in België een aanvraag voor een WW-uitkering indienen. Onder voorwaarden kunt u ook aanspraak maken op een Nederlandse uitkering op grond van arrest Miethe. Neem voor meer informatie over uw persoonlijke situatie en voorwaarden altijd op voorhand contact op met BBZ. De voorlichting en bemiddeling van BBZ zijn gratis. BBZ houdt maandelijkse spreekuren in de NL – BE grensstreek. Meer informatie? Kijk op www.svb.nl/bbz. Bellen kan ook: 076-5485840

In de edities van het NederBelgisch Magazine verzorgt BBZ een vraag-antwoordrubriek over de sociale verzekering van Nederbelgen. U kunt uw vragen richten aan bbz@svb.nl, onder vermelding van “Vraag-antwoordrubriek NederBelgisch Magazine”.
 

hits=2= / id=1639=