Nederlands-Belgische diploma’s

In Archief by robert

Het zal je kind maar wezen! Grensoverschrijdende wonen en werken is een Europees grondrecht. Zo ook grensoverschrijdend studeren. In de praktijk doen zich nog al eens problemen voor. Dit is het geval bij Hanneke en Janneke. Hanneke woont met haar Nederlandse ouders in België. Zij volgde haar opleidingen in Nederland. Hanneke kreeg het aan de stok met de Belgische bureaucratie. …

Betaal niet te veel, bijdrage buitenland Zvw! De jaarafrekening van het CVZ verder uitgediept

In Archief by robert

In het februarinummer 2011 van het NederBelgischMagazine is aandacht besteed aan enige aspecten van de voorlopige jaarafrekening 2008 van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), met tips voor de controle op de juistheid van die jaarafrekening. In dit artikel staat een nadere uitwerking van de belangrijkste delen van de jaarafrekening van het CVZ met meer tips voor de juistheidtoetsing en mogelijke …

Het Belgisch bankgeheim ‘New Look’

In Archief by robert

In tegenstelling tot Zwitserland en Luxemburg is het Belgisch bankgeheim niet strafrechtelijk beteugeld, maar vloeit het voort uit een vertrouwensrelatie tussen de bank en haar klant. Bovendien geldt het enkel maar voor inkomstenbelastingen en niet voor indirecte belastingen zoals bijvoorbeeld successierechten, BTW, beurstaks,…. In principe kan de Belgische fiscus geen informatie opvragen bij een bank met het oog op de …

De Rulingdienst publiceert haar standpunt. Verkoop aandelen in B.V. na kwijtschelden conserverende aanslag: Belgische heffing over meerwaarden?

In Archief by robert

In dit artikel gaan wij in op de nieuwste inzichten bij de belastingheffing over de verkoop van aandelen in België. Over dit onderwerp heeft de Belgische Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (de DVB) namelijk op 22 maart van dit jaar haar standpunten gepubliceerd. De discussie gaat met name of de verkoop van aandelen belastbaar is tegen 33% als diverse …

Nederlander wil een echte Nederbelg worden!

In Archief by robert

Eugène B. heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij woont in België. Hij zou naast zijn Nederlandse nationaliteit ook graag de Belgische nationaliteit verkrijgen. “Hij stuurt een verzoekschrift naar het Europees parlement waarin hij stelt dat “dit wettelijk niet mogelijk is en zou voor hem bovendien leiden tot pensioenverlies”. Indiener vraagt zich af waarom het in de EU niet mogelijk is de …

Zorgverzekering-perikelen

In Archief by robert

De laatste fase van de processen die Nederlandse gepensioneerden in het buitenland voeren tegen de gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006, speelt zich momenteel af. Op 22 april 2011 vond de behandeling plaats bij de Centrale Raad van Beroep naar aanleiding van vragen aan het Europese Hof van Justitie. De rechter bij het Europees Hof had de …

Willem, Saartje en de goede doelen.

In Archief by robert

Willem en Saartje zijn reeds vijftig jaar gehuwd. Zij zijn in 1981 naar België (Vlaanderen) geëmigreerd. Zij hebben geen kinderen en geen naaste familie. Willem was actief in de bouwsector. Hij kan terugzien op een bloeiend beroepsleven en vele geslaagde onroerend goed projecten. Zonder kinderen kon hij zich volop storten in zijn beroepsactiviteiten. Het opgebouwde vermogen is aanzienlijk en ruimschoots …

Zorg Zorgen. Andermaal discriminatie, andermaal actie

In Archief by robert

De zorg: het Europese Hof en de Centrale RaadDe vragen die het Europese Hof stelde aan de Nederlandse rechter wijzen duidelijk op discriminatie van de expat-gepensioneerden. Verbazend genoeg is het de vraag of de rechter duidelijk zal antwoorden op die vragen. Immers de aanklagende partij (de Stichting) heeft indertijd andere vragen gesteld en die zaak ligt voor. Het betoog van …