Zorgverzekering-perikelen

In Archief by robert

De laatste fase van de processen die Nederlandse gepensioneerden in het buitenland voeren tegen de gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006, speelt zich momenteel af.

Op 22 april 2011 vond de behandeling plaats bij de Centrale Raad van Beroep naar aanleiding van vragen aan het Europese Hof van Justitie. De rechter bij het Europees Hof had de Nederlandse gepensioneerden in het buitenland in het ongelijk gesteld. Nederland mag een bijdrage inhouden op het pensioen, maar (!) er mag geen discriminatie plaats vinden ten opzichte van de inwoners van Nederland. En dat is wel het geval, volgens de gepensioneerden.
Het Europees Hof verwees de zaak terug naar de Nederlandse rechter: de Centrale Raad van Beroep. Deze had in haar uitspraak op 26 augustus 2009, waarin zij verwees naar het Europees Hof met twee vragen, zich verbonden om de zaak na het antwoord van het Hof verder af te handelen. En dat gebeurde dus op 22 april 2011.

Discriminatie
Omdat discriminatie voor de gepensioneerden zonneklaar is, deed de belangenbehartiger van de gepensioneerden een beroep op de minister om tot een minnelijke schikking tot schadeherstel te komen. Het probleem is immers veroorzaakt door de toepassingswet van de Zorgwet. De minister antwoordde kort en negatief. In een tweede afwijzende brief verwees de minister de gepensioneerden naar de verzekeraars. Die zouden hun verplichting om dekking te bieden boven de basisdekking van de Zorg niet zijn nagekomen. Tijdens de zitting bleef het College voor zorgverzekeringen (met het ministerie op de achtergrond) hierin volharden.
Inmiddels is de Nationale Ombudsman zich met het probleem gaan bemoeien. Deze stelt nu voor dat de Nederlandse staat 6 miljoen terugbetaalt aan Nederlanders in het buitenland. Dit voorstel werd tijdens de zitting door CVZ terzijde geschoven.
Tijdens de zitting stelden de rechters veel vragen, onder andere over discriminatie-aspecten. De discussie spitste zich op een bepaald moment toe op gepensioneerden met een particuliere verzekering van vóór 1 januari 2006.
Over zes weken (of langer) uitspraak.
hits=2= / id=1987=