Nederlander wil een echte Nederbelg worden!

In Archief by robert

Eugène B. heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij woont in België. Hij zou naast zijn Nederlandse nationaliteit ook graag de Belgische nationaliteit verkrijgen. “Hij stuurt een verzoekschrift naar het Europees parlement waarin hij stelt dat “dit wettelijk niet mogelijk is en zou voor hem bovendien leiden tot pensioenverlies”. Indiener vraagt zich af waarom het in de EU niet mogelijk is de nationaliteit te verwerven van het land waar men woont. Volgens hem hebben bijvoorbeeld Turken en Marokkanen deze mogelijkheid wel. Indiener ziet hierin een vorm van discriminatie. Hij is voorts van mening dat de tweede nationaliteit het Europese gevoel en de Europese integratie zou versterken. Hij wil een echte Nederbelg worden!

De Europese Commissie antwoord dat bij de huidige stand van de EU-wetgeving de voorwaarden voor het verwerven van de nationaliteit van de lidstaten exclusief geregeld in het kader van de nationale wetgeving van de afzonderlijke lidstaten. Het Hof van Justitie verklaarde in zaak HvJ C-369/90 MarioVicente Micheletti and others v Delegación del Gobierno en Cantabria dat de lidstaten vrij kunnen bepalen wat de voorwaarden zijn voor het verwerven van de nationaliteit.
De Commissie besluit om geen commentaar te geven op de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wetgeving van de lidstaten voor het verkrijgen van de nationaliteit van de betrokken lidstaat.

Enig aanvullend commentaar:
Het is onjuist van Eugène B. om te veronderstellen dat het wel of niet hebben van de Nederlandse en/of Belgische nationaliteit leidt tot pensioenverlies. De nationaliteit speelt hierbij geen enkele rol. De nationaliteit speelt wel een rol als het gaat om de belastingheffing over overheidspensioenen. In het geval Eugene B. een ABP-pensioen zou ontvangen, dat is opgebouwd bij de Nederlandse rijks-, provinciale of gemeentelijke overheid, dan geldt dat als hij Nederlander is, het ABP-pensioen belast wordt door Nederland. Zou hij Belg zijn dan mag België op grond van art. 19, lid 1 sub b van het belastingverdrag heffen. Zou Eugene B. beide nationaliteiten hebben, dan wordt hij ook belast in België. Afhankelijk van de nationaliteit betaalt betrokkene dan minder of meer belasting. Dit laatste is vaak het geval.
hits=3= / id=1988=