Nederland sluit voorzitterschap Benelux af.

In Berichten by robert

“We kunnen terugkijken op een actief jaar, waarin de Benelux zich vooral heeft gericht op het tegengaan van sociale fraude en op het bevorderen van economische groei. Het laatste door onder andere betere regelgeving voor onze transport- en logistieksector. De Benelux heeft wederom aangetoond dat zij zich bezighoudt met concrete oplossingen die een impact hebben op burgers en bedrijven”. Dit …

Houd het eigen stoepje schoon.

In Berichten by robert

In Wallonië wordt iedere bewoner van een huis geacht het stukje openbaar trottoir voor het huis schoon te houden, en indien nodig zelfs te repareren, schrijft L’Avenir. In veel gemeenten staat dat ook in het politiereglement. Als er een ongeluk gebeurt omdat een stoep niet schoon was, zal in eerste instantie wel de gemeente aansprakelijk worden gesteld. Maar die zal …

Pakje op zondag? Niet in Wallonië.

In Berichten by robert

PostNL bezorgt in Vlaanderen op zondag pakjes, onder meer van de webwinkel Coolbleu, en dat gaat bpost nu ook maar doen, op proef, zo meldt HLN. Nog niet in Wallonië, want de vakbonden zijn ook tegen deze vernieuwing. Zij vinden het normaal dat allerlei mensen in het weekeind werken, zoals artsen, buschauffeurs en journalisten, maar willen niet dat hun leden …

Be late.. Be Paid

In Berichten by robert

Alle vertragingen van alle treinen in België zijn te doorzoeken via de meertalige website belate.be. Deze site helpt u om de compensatie procedure voor de treinvertragingen te vereenvoudigen. Alle vertragingen op uw lijn worden verzameld en deze kunt u vrij eenvoudig raadplegen. Dit bespaart weer tijd om uw compensatieformulier ingevuld te krijgen. Deze site is niet gelinkt op eender welke …

Nederland stopt vrouwenvoetballeague met België.

In Berichten by robert

De BeNe League, de vrouwenvoetbalcompetitie voor België en Nederland, houdt na drie jaar op te bestaan. Dat hebben de twee voetbalbonden vandaag bekendgemaakt. De Nederlandse clubs en de KNVB wilden niet verder met de competitie. De Nederlandse voetbalbond heeft naar eigen zeggen maanden intensief overleg gevoerd met de Nederlandse clubs. Samen zijn ze tot de conclusie gekomen dat de gezamenlijke …

Eigen auteurs eerst in Nederland en Vlaanderen.

In Berichten by robert

Nederlandse en Vlaamse lezers grijpen het liefst naar boeken uit hun eigen deel van het taalgebied. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Taalunie naar de aanwezigheid van diverse soorten literaire boeken in de boekhandel en de bibliotheek, op school en de leesclub. Ook in de gedrukte media gaat het voornamelijk over eigen auteurs. Eind 2013 publiceerde de Nederlandse …

Kort geding pomphouders tegen Nederlandse Staat.

In Berichten by robert

Twee pomphouders uit de Nederlandse grensstreek, één uit Brabant en één uit Limburg, spannen een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden. Ze zeggen ernstig te lijden onder de gevolgen van de accijnsverhoging die begin dit jaar van kracht werd en eisen een schadevergoeding. Als de rechter hen gelijk geeft dan volgen ook andere pomphouders hun voorbeeld. De verhoging …

Veertig miljoen euro vrij voor nieuwe zeesluis Terneuzen.

In Berichten by robert

Het geld is bestemd voor de nodige grondonteigeningen en voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de zeesluis. Het huidige tijdsplan kan met deze financiële injectie behouden blijven. De aanbestedingen kunnen binnenkort van start gaan en in 2017 de bouwwerkzaamheden, om de sluis tegen 2021 operationeel te hebben. Nederland en Vlaanderen hebben hierover al een verdrag gesloten, maar dit is nog …

Belg langst onderweg naar baas.

In Berichten by robert

Van alle Europeanen zijn de Belgen het langst onderweg van en naar het werk. Gemiddeld pendelen we 53,2 minuten, tegenover een Europees gemiddelde van nog geen 45 minuten. Eén Belg op de vijf is tot twee uur per dag onderweg. Pendelaars in Groot-Brittannië hebben de kortste reistijd: bijna 37 minuten per dag. Dat blijkt uit een Europees onderzoek in opdracht …

Nederland koploper in flexibel werken ICT-ers

In Berichten by robert

Nederland is vergeleken met omringende Europese landen koploper in flexibel werken. Ruim driekwart (79 procent) van de ondervraagde ict-professionals (informatiesystemen, telecommunicatie en computers) wordt in de gelegenheid gesteld om zowel thuis, onderweg als binnen de bedrijfsmuren zijn werk uit te voeren. Groot-Brittannië (65 procent), Duitsland (60 procent) en België (57 procent) scoren beduidend lager. In België en Duitsland zijn 19 …

Kantoor in België duurder dan in Nederland

In Berichten by robert

De kostprijs om er een kantoor op na te houden, berekend per voltijdsequivalent, daalt in heel Europa. In België is hij met 2,8 procent gezakt. Maar hij blijft een flink stuk hoger liggen dan in Nederland en in Duitsland. Dat blijkt uit de Occupier Cost Index (OCI) 2014. De index is opgebouwd uit drie onderdelen: ruimte en infrastructuur (met een …

Menu Vlaanderen 20% duurder dan Nederland

In Berichten by robert

Wie uit gaat dineren en dicht bij de Belgische grens woont, kan ook eens Nederlandse restaurants overwegen. Uit een onderzoek van het onafhankelijk studiebureau Foodservice Alliance, dat de prijzen van kerstmenu’s in de tien grootste Vlaamse steden onderzocht, blijkt dat In Nederland het gemiddelde vijfgangenmenu met Kerst zo’n 10 euro per persoon goedkoper was. Volgens de onderzoekers is dat geen …

Ingrijpende btw-wijzigingen digitale diensten

In Berichten by robert

Belgische abonnees op digitale diensten uit het buitenland moeten na 1 januari het Belgische BTW-percentage betalen. Dat komt door een EU-regel die België nu heeft ingevoerd. Voorbeelden van digitale diensten zijn: toegang tot of het downloaden van software, cloud computing, websites en het onderhoud ervan, bepaalde vormen van e-learning, online games, online muziek/video, online verkeersinformatie en weerberichten, online dagbladen en …

Waalse belasting op machinepark weer terug

In Berichten by robert

De Waalse regering zal in de toekomst de investeringen in een machinepark van een bedrijf belasten. Het gaat om een onroerende voorheffing op materieel en outillage. Die belasting was eind 2004 voor Wallonië afgeschaft, maar de Waalse regering voert nu dus opnieuw in. De Waalse regering voorziet wel een vrijstelling voor de eerste vijf jaar na de invoering van de …

Hof van Cassatie verbreekt gunstig arrest over een optioneel finaal verrekenbeding

In Archief by robert

Het verrekenbeding Het verrekenbeding is een clausule in een huwelijkscontract of in een wijzigingsakte van het huwelijksstelsel, meestal gebruikt bij echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen. Het doel van dergelijke clausule is vaak tweeledig. Enerzijds willen de echtgenoten meer vermogensrechtelijke solidariteit bij echtscheiding, anderzijds willen ze elkaar vermogensrechtelijk beschermen bij het overlijden, door te voorzien in een maximale “verzorging” van …

BTW regels voor bestuurders-rechtspersonen wijzigen vanaf 1 januari 2015

In Archief by robert

Sinds 1994 hebben rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap de keuze om zich al dan niet te registreren voor btw-doeleinden en om hun handelingen al dan niet aan btw te onderwerpen. Dit was een administratieve tolerantie, naar analogie met de regeling voor natuurlijke personen die een bestuurdersmandaat uitoefenen en die ook niet btw-plichtig zijn. Bestuurders, …

Fiscus wijzigt standpunt over toebedeling onroerend goed aan de vennoot bij liquidatie van vennootschap

In Archief by robert

Door de stijging van het tarief op liquidatieboni (van 10% naar 25%) op 1 oktober 2014 werden het afgelopen jaar veel meer vennootschappen vereffend dan gewoonlijk. Niet zelden dient daarbij onroerend goed te worden toebedeeld aan een vennoot. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat het onroerend goed in onverdeeldheid met de vennootschap werd aangekocht (bijvoorbeeld de vennootschap koopt 98% aan …

Bezwaren tegen heffing box 3

In Archief by robert

De inkomsten uit (overig) vermogen worden in Nederland belast in box 3. Het saldo van de bezittingen en schulden wordt daarbij fiscaal geacht een vast rendement te halen van 4% per jaar. Deze 4% van het vermogen van een belastingplichtige wordt belast tegen een vast belastingtarief van 30%. Voorbeeld (vereenvoudigd): Bij een bedrag aan bezittingen van € 150.000 en aan …

Vragen aan Europees Hof over verhuisboedelvrijstelling

In Archief by robert

De verhuisboedelvrijstelling is een fiscale faciliteit voor terugkerende expats. Zij kunnen, onder voorwaarden, in de buitenlandse periode gekochte zaken, zoals bijvoorbeeld een nieuwe auto, mee terug nemen naar Nederland zonder dat Nederland hier belasting bij invoer over gaat heffen (met name de BPM en BTW). Dat betekent dat bijvoorbeeld een auto kan worden meegenomen terug naar Nederland, zonder dat er …

Ontwerp programmawet in federaal parlement

In Archief by robert

Geen doorkijkbelasting in de programmawet… Hoewel de premier nog onlangs verklaarde snel werk te willen maken van de doorkijkbelasting (of Kaaimantaks), is daar niets van terug te vinden het ontwerp van programmawet dat binnenkort zal worden goedgekeurd in de Kamer. Wellicht heeft één en ander te maken met het feit dat binnen België de discussie over de ‘tax shift’ bijzonder …

Opname uit Stamrecht B.V. leidt tot volledige afkoop stamrecht

In Archief by robert

Tot eind 2013 was het mogelijk om bepaalde ontslaguitkeringen niet ineens (hoog belast) te ontvangen, maar om dit bedrag te storten bij een verzekeringsmaatschappij of bij een eigen B.V. Zo kan de uitbetaling worden uitgesteld en zal de belastingheffing lager zijn, doordat de latere uitbetaling in termijnen plaatsvindt (als een periodieke uitkering). Een storting van een ontslaguitkering bij een eigen …

Formulier Verzoek voorlopige aanslag buitenlands belastingplichtigen beschikbaar

In Archief by robert

Per 1 januari aanstaande verdwijnt de Nederlandse keuzeregeling. Per diezelfde datum wordt de regeling voor de kwalificerende buitenlands belastingplichtige ingevoerd. De belangrijkste voorwaarde voor deze nieuwe regeling is de eis dat 90% van het fiscale inkomen in Nederland wordt belast. De Belastingdienst gaat voor alle in het buitenland wonende belastingplichtigen onderzoeken of zij in aanmerking komen voor de nieuwe regeling …

Diploma-erkenning verder versterkt

In Archief by robert

De nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Crevits heeft gevolg gegeven aan de vraag van universiteiten en hogescholen om het aantal doorlichtingen te verminderen en de organisatie ervan te veranderen. Kort komt het erop neer dat zij voortaan zelf hun kwaliteit mogen controleren. De vraag is nu of dit gevolgen heeft voor de erkenning van in Vlaanderen behaalde diploma’s in Nederland… …