Formulier Verzoek voorlopige aanslag buitenlands belastingplichtigen beschikbaar

In Archief by robert

Per 1 januari aanstaande verdwijnt de Nederlandse keuzeregeling. Per diezelfde datum wordt de regeling voor de kwalificerende buitenlands belastingplichtige ingevoerd. De belangrijkste voorwaarde voor deze nieuwe regeling is de eis dat 90% van het fiscale inkomen in Nederland wordt belast. De Belastingdienst gaat voor alle in het buitenland wonende belastingplichtigen onderzoeken of zij in aanmerking komen voor de nieuwe regeling en daarmee ook voor de aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Dat betekent ook dat er niet automatisch een nieuwe voorlopige teruggaaf 2015 wordt gegeven. Daarvoor moet een belastingplichtige zelf in actie komen.

Via de website van de belastingdienst kan een verzoek worden ingediend voor het Formulier Verzoek voorlopige aanslag IB 2015. Deze formulieren worden op het moment van schrijven van deze bijdrage ook daadwerkelijk verzonden naar de aanvragers. Het formulier is wat anders opgebouwd dan andere formulieren en is ingericht om te kunnen bepalen of aan de 90%-eis wordt voldaan. Daarvoor moet in het eerste deel het Nederlandse inkomen worden ingevuld en daarnaast het wereldinkomen. Vervolgens kan in het midden van het biljet de berekening worden gemaakt voor het bepalen van de 90%-eis. Het laatste deel van het formulier is hoofdzakelijk bestemd om de aftrekposten en tegemoetkomingen te bepalen waarop recht kan bestaan.

In de toelichting bij het biljet staan nog een aantal opvallende zaken, en wij noemen er enkele.
1) In de eerste plaats geeft de Belastingdienst nog eens duidelijk aan dat zij niet aan iedereen voorlopige teruggaven zal verlenen. Met name bij situaties waarbij iemand voor het eerst om een voorlopig teruggaaf vraagt, bijvoorbeeld omdat in 2015 de eerste eigen woning in het buitenland wordt gekocht, geeft de Belastingdienst aan dat zij geen voorlopige teruggaaf zullen geven. Pas na afloop van 2015 kan dan bij een normale belastingaangifte alsnog om de teruggaaf worden gevraagd. Dit is van belang voor iedereen die bij de financiering van een nieuwe woning er vanuit gaat dat er ook meteen een voorlopige teruggave van uit de Belastingdienst komt. Dit kan een tijd(je) op zich laten wachten.

2) Daarnaast is één van de eisen uit de nieuwe regeling dat de kwalificerende buitenlands belastingplichtige een verklaring van zijn woonland aan de Nederlandse Belastingdienst afgeeft, waaruit blijkt wat zijn of haar (aangegeven) wereldinkomen is. Zo’n verklaring moet dus bij de Belgische fiscus worden aangevraagd, maar zal op zijn vroegst pas in de loop van 2016 kunnen gebeuren. Aan deze voorwaarde kan bij de voorlopige teruggaaf 2015 nog niet worden voldaan. Hiervan geeft de Belastingdienst aan dat die verklaring nu nog niet noodzakelijk is om de voorlopige teruggaaf al te krijgen. Later zal deze natuurlijk nog wel moeten worden afgegeven.

Maar omdat de Belastingdienst deze verklaring nog niet heeft, kan het gebeuren dat in een aantal gevallen de voorlopige teruggaaf niet meteen zal worden verleend. De Belastingdienst wil goed gaan controleren of er werkelijk recht bestaat op de teruggaaf. Al met al is het proces voor het toepassen van de nieuwe regeling dus in gang gezet. Het zal nu moeten gaan blijken wanneer de eerste voorlopige teruggaven 2015 voor buitenlands belastingplichtigen ook daadwerkelijk zullen worden toegekend en uitbetaald. Dit zal bij een dergelijk grote systeemverandering niet eenvoudig zijn, met alle nieuwigheden voor zowel de belastingplichtigen als voor de Belastingdienst. Wij wensen allen dan ook veel succes!

hits=111= / id=3762=