Vragen aan Europees Hof over verhuisboedelvrijstelling

In Archief by robert

De verhuisboedelvrijstelling is een fiscale faciliteit voor terugkerende expats. Zij kunnen, onder voorwaarden, in de buitenlandse periode gekochte zaken, zoals bijvoorbeeld een nieuwe auto, mee terug nemen naar Nederland zonder dat Nederland hier belasting bij invoer over gaat heffen (met name de BPM en BTW). Dat betekent dat bijvoorbeeld een auto kan worden meegenomen terug naar Nederland, zonder dat er invoerbelastingen hoeven te worden betaald.

In deze zaak was de heer Y van 2008 tot eind 2011 uitgezonden naar Qatar. Hij is daar ook gaan wonen en heeft zich uit de Nederlandse basisadministratie uit laten schrijven. Zijn vrouw en kinderen zijn tijdens zijn uitzending in Nederland blijven wonen. Bij zijn terugkeer naar Nederland wil hij gebruik maken van de verhuisboedelvrijstelling, onder meer voor de Porsche die hij in de buitenlandse periode heeft aangekocht. De belastingdienst neemt het standpunt in dat zijn normale woonplaats al die tijd Nederland (en niet Qatar) is geweest. De inspecteur weigert daarom de toepassing van de verhuisboedelvrijstelling.

De vraag is hoe een woonplaats moet worden bepaald en of het ook zo kan zijn dat iemand in feite twee woonplaatsen heeft. In deze zaak waren er feiten voor en tegen wonen in Qatar, bijvoorbeeld: Voor wonen in Qatar:
– De heer Y was het grootste deel van zijn tijd in Qatar.
– De heer Y werkte in Qatar.
– De heer Y heeft zich in Nederland uit laten schrijven.
– De heer Y nam deel aan het sociale leven daar.

Voor wonen in Nederland
– Hij zou weer terugkeren naar Nederland.
– Zijn gezin is in Nederland blijven wonen en hij heeft zijn gezin ook opgezocht tijdens vakanties.
– Zijn belangrijkste persoonlijke bindingen bleven in Nederland.
– Hij heeft de Nederlandse nationaliteit.

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat er voor zowel Nederland als Qatar argumenten zijn dat de heer Y daar zijn woonplaats had. De Hoge Raad vraagt daarom het Europese Hof van Justitie te hulp om de Europese wetgeving uit te leggen. Hoe moet de normale woonplaats worden uitgelegd? Kan er hier sprake zijn van twee woonplaatsen? En heeft de heer Y recht op de verhuisboedelvrijstelling. We wachten het antwoord van het Europese Hof met belangstelling af.

Hoge Raad, 14 november 2014

hits=94= / id=3764=